De åtta trigrammen | Trigram 7 | Gèn, Ken

Navigation trigram 7 Navigation

Trigram 7 Gen | Ken
Bergsanden, sätter gränser och avslutar saker, innesluter och markerar saker, avslutningar som förbereder en ny början. Yngsta sonen, familjens gräns och slut.

Betyder “Oröjlig”
Energi Kommer från berget
Bild Berg
Familjeroll Den yngste sonen
Riktning nordost
Tid på dagen Gryning
Säsong Midvinter
Färg Grön
Yin | Yangs stora Yin
Kuatal 8
Livsområde Visdom & Personlig utveckling
Hetu Northwest | Mitt under hösten
Luoshu Nordöstra | Midvintern

Trigram