Tarot | Lilla Arkanan | Stavar 13, Drottning i Stavar

Tarot Stavar 13
Stavarnes Drottning
Queen of Wands

Övergripande
Drottningen av Stavar indikerar att du kommer att vara optimistisk, utåtriktad och full av energi. Du kommer att utföra många uppgifter och hålla många bollar i luften när hon dyker upp i din tarotläsning. Kortet representerar att ta över saker och organisera ditt liv.

Beskrivning
Drottningen av Stavar visar en kvinna klädd i gult och iklädd en krona, sittande på en tron. Hon är omgiven av lejon: två lejon är broderade in i mattan bakom henne, och två andra pryder tronen. I ena handen håller hon en trollstav, i den andra en solros. Framför henne på golvet sitter en svart katt och tittar på tittaren av kortet. Bakom henne finns tre gula kullar.

Kortet symboliserar styrka och behärskning över bland annat självkännedom. Kortet står också för energi, smarthet och stark vilja.

Tolkning
Drottningen av Stavar är en kvinna som har jobbat på sig själv och gjort stora framsteg. Hon är i kontakt med sina känslor och passioner och visar dem öppet och ärligt. Hon har stor självmedvetenhet och stor medkänsla mot alla oförlösta varelser. Kortet symboliserar därför egenskaper som lojalitet, trohet, flit och kreativa talanger.

Sättet hon håller i staven tyder på att vi måste låta vår egen självkännedom fortplanta sig i marken, dela den med andra och låta vårt självförverkligande komma till uttryck i vår vardag. När du drar detta kort är det ett tecken på att du närmar en önskan om mer självkännedom och förståelse. Respektera denna önskan.

Utdypning
Andra ord som kännetecknar Drottningen av Stavar är: värme, medkänsla, självständighet, positiv, generös, passion, moderskänslor, hjärta, hem, magi, dominans, kärlek, ta ansvar, effektiv, mångsysslande, effektivitet, fertilitet, massor av bollar i luften, hjälp andra, organisera ditt liv.

Siffror
Tarotkortet är kopplat till siffran 13 – som i numerologi ofta reduceras till 4 (summan av 1+3) vilket innebär att du måste ta hänsyn till dessa två siffror i förhållande till utmaningen du frågar taroten om.

Astrologi
Kortet är kopplat till skylten Fiskarna. Fisken representerar en flytande jakt.

Affirmation
När jag visar mina känslor är jag vacker. Jag har förtroende för min självupptäcktsprocess.

Tarot | Stavar 13

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet