Tarot | Lilla Arkanan | Svärd 4, Fyra i Svärd

Tarot Svärd 4
Fyra Svärd
4 Swords

Övergripande
Fyra av svärd representerar rädsla, ångest och stress. Att vara så överväldigad och mentalt överbelastad att man inte kan agera och tänka konstruktivt. Kortet säger att du behöver vila, lugn och ro. Du kommer att ha nytta av råd eller stöd från till exempel en andlig guide, en coach, psykolog eller god vän.

Fyra Svärd pekar mer på din förmåga att hantera det du står inför än på det faktum att dina utmaningar är stora, komplexa och verkliga. Fire Sword-kortet har mer att göra med ditt mentala tillstånd än några problem du står inför. Slappna av, omgruppera och bedöm din situation på ett lugnt och rationellt sätt. När du får kontroll över dina tankar och lugnar dig själv hittar du en väg framåt.

Beskrivning
Fyra Svärd visar en man som ligger och sover eller vilar på en sarkofag i ett kyrkorum. På väggen ovanför honom hänger tre svärd – det fjärde är ingraverat bredvid i hans kista. Mannens händer är vikta i bön. Ett av kyrkans mosaikfönster syns också som visar en person på knä framför en annan, kanske för att bli välsignad.

Fönstret symboliserar mannens behov av att se världen genom mer andliga ‘glasögon’. Kortet handlar alltså om att ge dig själv vila och frid. Det symboliserar att det är nödvändigt att lägga tid på att dra sig tillbaka från vardagliga händelser. Allt är tyst i bilden, vilket tyder på att tiden nu är fridfull och att tiden för kamp, ​​strid och bekymmer är över.

Tolkning
Kortet antyder att nu är det dags att ta en paus, ladda batterierna och få ny energi. Det handlar om att fokusera på mer välgörande eller andliga värden. Det har nog bara varit en period präglad av konflikter, eller så har du varit väldigt energisk. Därför: Ta nu en paus och tänk efter! Du behöver en paus, en paus innan du återgår till ditt aktiva liv.

Du bör använda detta andrum för att styra dina tankar, känslor, kropp och själ i riktning mot flexibilitet, öppenhet och lugn. Inom dig pågår just nu ett förtydligande och nya expanderande tankar vill uttryckas.

Detta kort kan också representera en tid präglad av meditation, kontemplation eller självläkning. Under dessa aktiviteter, lägg märke till och låt eventuella nya tankar och värderingar ta plats.

Det kommer att vara bra för dig att vara uppmärksam på att fokusera på lugnet, att vara medveten om din omgivning, att tala från hjärtat och i övrigt ha en avslappnad inställning till saker och ting. Dessutom påminner detta kort dig också om den naturliga cykeln mellan aktivitet och avkoppling.

Utdypning
Andra ord som beskriver Fyra Svärd är: tillbakadragande, återhämtning, konfliktlösning, eftergift, isolering och meditation.

Siffror
Tarotkortet är kopplat till siffran 4, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande fyra veckorna | månader | år är det en fördel för dig att komma till förhandlingar eller förtydliganden där hanteringen av en konflikt varit problematisk.

Astrologi
Jupiter i Vågen. Öppenhet och flexibilitet (Jupiter) och en öppen attityd (Vågen) är nödvändiga för att skapa en fridfull avslappnad situation där klargörande eller konfliktlösning kan uppnås.

Affirmation
Jag låter friden fylla mig. Jag följer kroppens och sinnets behov av vila. Jag låter mig fyllas med energi.

Tarot | Svärd 4

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet