De åtta trigrammen | Trigram 6 | Kan, K’an

Navigation trigram 6 Navigation

Trigram 6 Kan | K’an
Den hårda och vågade andan i det strömmande vattnet i floder och bäckar. Att ta chanser som fallande vatten. Fyller luckorna i sin väg och flyter på. Svårt men givande arbete. Det löser upp saker, för dem framåt och går inte att stoppa. Mellersta sonen, modig och djärv, som måste ta chanser, lämna hemmet eller etablera en ny satsning.

Mening Avgrund
Energi från månen
Bild Vatten, måne
Familjeroll Andra sonen
Riktning norrut
Tid på dygnet Midnatt
Säsong Vinter
Färg Röd
Yin | Yang Ljus Yin
Kuatal 1
Livsområde Karriär & Rykte
Hetu West | Falla
Luoshu North | Vinter

Trigram