De fem elementen | Metall

Metal
Fem element | Trä
Förstörare
Träd
Fem element | Jord
Drän
Jorden
Fem element | Vatten
Stödjer
Vatten
Fem element | Metall Navigation

Feng Shui
När metall harmoniserar chi-energi

Feng shui har som essens att Chi-energin varken är för stark eller stillastående. Ett viktigt verktyg är de fem elementen. Eftersom allt i universum är kategoriserat enligt de fem elementen, används interaktionen mellan de fem elementen – stödjande, dränerande, destruktiva – för att harmonisera Chi-energin.

Metallelementet består av silver, koppar, bronker, stål etc. Detta element är lätt att använda i feng shui, då metaller ingår i många olika saker. Kom ihåg att feng shui föredrar runda och vackra saker – inte vassa och ojämna saker. Metallelementet används ofta för att innehålla de ibland negativa jordenergierna. Helst är målet att använda feng shui i ditt hem så att du inte direkt känner igen de enskilda feng shui-medlen utan att dessa ingår som en naturlig del av hemmet. Färgerna vit, silver, guld kan användas istället för metallelementet.

Element Metal

Kinesisk astrologi
När metall är ditt lyckliga element

Ditt lyckliga element beräknas från ditt Ba Zi-diagram. Att stärka ditt lyckliga element kommer att hjälpa till att balansera din viktfördelning av de fem elementen och därmed göra det enkelt för dig att nå framgång, rikedom, god hälsa, många vänner , lycka och framgång.

Här ligger fokus på att få de fem elementen i balans baserat på din personliga viktkonstellation. Därför hittas först viktfördelningen du har – och sedan jämförs den med viktfördelningen av allt omkring dig – tider, vänner, kompassriktningar etc. Enligt kinesisk astrologi har allt i universum en tillhörande viktfördelning av fem element.

Att metall är ditt lyckliga element betyder att din poäng på jordelementet är låg och du kan dra nytta av att stimulera och stärka det, vilket kommer att bringa dina fem element i bättre balans och därmed främja din önskan lycka, framsteg och framgång.

Hösten är din lyckosäsong. Apans år och tuppens år är dina lyckliga år. Apmånader och tuppmånader är dina lyckliga månader. 15:00 – 19:00 är dina lyckliga timmar. Den västra kompassriktningen är din lyckliga plats. Det kommer att öka din tur om du bor i ett hus som vetter mot väster. Ditt sovrum ska vara i den västra delen av ditt hem. Det kommer öka ditt välbefinnande om du sover med huvudet vänt västerut. Det är bra om du har stora fönsteröppningar på västra sidan av ditt hem. Vind eller bris som kommer från väst är bra för dig. Du bör placera din arbetsstol så att du vetter västerut.

En metallsäng är bra för dig. Din lyckliga färg är vit och du bör använda denna färg så mycket som möjligt, i ditt hem, dina kläder etc. Din bil, cykel eller annat fordon kan med fördel vara vit. Att bära smycken kommer att ge dig lycka. Det är en bra idé att bära guldringar. Du kommer att ha mer tur om ditt namn har ett “E”-ljud. Kryddig mat är bra för dig.

För din hälsas skull, vistas inte i onödan i klimat med mycket torr luft. Ta hand om ditt andningsorgan, lungor, näsa och hud. Ditt val av partner bör vara någon som har en högre Metal-poäng än du. Ditt jobb blir lättare om du väljer ett yrke eller en riktning som har med metall eller pengar att göra.

Element Metal

Kinesisk astrologi
När metall påverkar ditt djurtecken

Ditt djurtecken beräknas från din födelsetid. Eftersom varje gång i den kinesiska almanackan är förknippad med en viktfördelning av de fem elementen, kommer beskrivningen av vem du är baserat på ditt år djur – djurtecknet för ditt födelseår – att nyanseras när man tittar på viktfördelningen av fem element för din födelsedag och födelsetimme.

Metal är ett starkt element, vilket kan visa sig genom att personen inte är rädd för att försvara sig själv och andra. Eller genom att personen har en vilja och styrka av stål, är stabil och stundtals orubblig.Detta kan också resultera i att personen är konkurrenskraftig och har sina åsikters mod. Eller att personen generellt sett är en stark person som skyddar sin familj och sina vänner.

Metal är också ett kallt element, som kan påverka personen så att han sällan visar känslor och kan verka reserverad. Metallelementet kan också täcka över att personen har en metallrustning på utsidan, men är riktigt rädd och osäker inuti.

Kinesisk astrologi
De fem elementen