Tarot | Lilla Arkanan | Mynter 12, Riddar i Mynt

Tarot Mynter 12
Mynternes Ridder
Knight of Pentacles

Övergripande
Myntriddaren representerar att uppnå dina mål genom sunt förnuft, ansvar, praktiskt och genom att avsluta det du påbörjar. Att du uppnår dina önskningar eller drömmar genom uthållighet och beslutsamhet.

Beskrivning
Kortet visar en ung riddare som sitter på sin häst. Riddaren bär full rustning och är redo för strid, men föredrar att sitta stilla och begrunda myntet han håller i ena handen. Han är på en kulle med utsikt över ett kuperat landskap. Kortet symboliserar förmågan att vara eftertänksam eller koncentrerad på något. Det kan till och med finnas en kontemplativ eller meditativ attityd närvarande.

Tolkning
Kortet symboliserar att du är aktiv, du är flitig och har samtidigt ett kräsna öga för detaljer. Det indikerar också att du vid denna tidpunkt eller i ditt nuvarande projekt är seriös, pålitlig och närmar dig alla uppgifter som presenterar sig på allvar och försiktigt.

När du drar det här kortet är det ett tecken på att det som står i fokus är fysisk aktivitet, konstruktion eller sport. Det visar en fast beslutsamhet att gå framåt med färre block eller hinder.

Det visar också en talang för praktiskt tänkande. Din strävan och strävan är – eller borde vara – att bygga en ny värld för jaget som kommer att bli mer fruktbar och full av överflöd med färre hinder. Du bör också försöka utveckla uthållighet och flitfärdigheter. Hitta dem i dig själv eller sök efter en lämplig förebild som kommer att kunna inspirera dig.

Utveckling
Andra ord som kan beskriva Myntriddaren är: fokus på jordiska värderingar, framsteg, stabilitet, tur, ansvar, envishet, hårt arbete, uppmärksamhet på detaljer, tålamod, praktiskt, uthållighet, envis, ambitiös, hårt arbetande, avsluta det du påbörjar.

Siffror
Tarotkortet är kopplat till siffran 12 – som i numerologi ofta reduceras till 3 (summan av 1+2) vilket innebär att du måste ta hänsyn till dessa två siffror i förhållande till utmaningen du frågar taroten om.

Affirmation
Jag jobbar med fokus på det som är viktigt. Jag ser att helheten och detaljen är en och samma sak.

Tarot | Pentacles 12

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet