Tarot | Lilla Arkanan | Mynter 5, Fem i Mynt

Tarot Mynter 5
Fem Mynter
5 Pentacles

Övergripande
Fem av mynt representerar svårigheter, avslag eller en negativ förändring i omständigheterna. Du kanske känner att världen är emot dig och ingenting går din väg när det dyker upp. Det kan innebära kamp eller svårigheter. Hemlöshet, arbetslöshet, alienation och fattigdom.

Beskrivning
Fem Mynter visar en fattig kvinna och en man med kryckor som går i snöväder. De har bara fötter och deras kläder är trasiga. De går förbi ett vackert och färgglatt upplyst kyrkofönster. Mannen har till och med en klocka runt halsen, vilket troligen tyder på att han är sjuk och kan smitta andra i hans närhet om de kommer för nära.

Kännetecknande för dem båda är att deras tro att de är fattiga och i en hopplös situation hindrar dem från att leta efter en möjlighet till förändring – de ser inget annat än sina egna problem och lidande. Five of Mynter symboliserar i allmänhet en känsla av osäkerhet, oro och smärta.

De två personerna på kortet lider uppenbarligen och befinner sig i någon form av livsfara. De två ser inte det upplysta fönstret bakom sig, utan är bara fokuserade på att ta sig fram och överleva. Det finns en känsla av stor förlust förknippad med detta kort, vilket gör att man upplever smärta. Kortet kan bland annat symbolisera att du måste ta itu med saknaden och smärtan och ta reda på vad det kommer att berätta och vad som ligger bakom.

Tolkning
När du drar det här kortet kan det tyda på att du är orolig för pengar, hälsa, relationer eller annan yttre situation i livet. Och det tyder på att du tvivlar på din egen förmåga att hantera situationen – särskilt kring kommunikationsförmåga och hur du påverkar andra. Eller så kanske du upplever att det kan vara svårt att skapa en mening och ett övergripande syfte i livet.

Men kortet visar också att du är beredd att se din situation som den är. Du har förmågan att frigöra dig själv genom att skapa den förändring eller transformation som är nödvändig. Ta reda på om det handlar om att du måste kommunicera något.

Det kan också vara så att man måste jobba med en känsla i sig själv; till exempel ett gammalt mönster av oro. Om så är fallet kommer det att vara fördelaktigt att arbeta med att vara i nuet, snarare än i framtiden och i det förflutna.

Utveckling/span>
Andra ord som kan beskriva Fem mynt är pessimism, förlust, grubblande, oro, hjälplöshet, hopplöshet, förvirring, fattigdom, svåra omständigheter och att hålla fast vid problem och lidande och komma över en situation.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 5, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 5 dagarna | veckor | månader | år så är det en fördel för dig att lägga byggstenar för en ny grund, nya möjligheter.

Affirmation
Jag ser min situation tydligt. Jag befriar mig från bekymmer. Jag kommunicerar när det behövs.

Tarot | Pentacles 5

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet