Ba Zi | Fyra ödets pelare

BaZI
Fyra ödets pelare
Four Pillars of Destiny

De fyra pelarna (Four Pillars of Destiny, BaZi) visar hur viktfördelningen av de fem elementen är för din person – vilket är mycket viktigt. När de fem elementen är i harmoni och balans med varandra, kommer du att ha tur och välstånd. Omvänt kommer du att uppleva motstånd och svårigheter när de inte är i balans. Så det handlar om att få dina element i balans.

Hur viktfördelningen av de fem elementen är för dig kan du ta reda på genom att rita upp ett BaZi-diagram. Baserat på din tid och plats för födelse ritas de fyra kolumnerna (år, månad, dag, timme) upp och dessa omvandlas med hjälp av den kinesiska kalendern till en viktfördelning för de fem elementen.

ANGE DITT
FÖDELSEDATUM


År Måned

Dag Time Minut

Køn

Four Pillars of Destiny

Hour      Day       Month      Year

Eight charactersDit SkæbnetalBaZi
Och ditt lyckliga element

De fyra pelarna (The Four Pillars, The Eight Signs, The Four Pillars of Destiny, Ba Zi) handlar i huvudsak om att få de fem elementen att vara i balans med varandra. När de fem elementen är i harmoni kommer de att ge dig välstånd och tur. När de är i konflikt med varandra kommer de att skapa problem och olyckor.

Konstellationen av de fem elementen som du förknippas med baserat på din födelsetidpunkt kommer antingen att harmonisera eller vara i konflikt med konstellationen av de fem elementen som din älskare, din chef eller din svärmor, etc. ha!

Eftersom en viktfördelning av de fem elementen är förknippad med alla människor utifrån deras födelsetidpunkt kan du analysera hur din viktfördelning av de fem elementen är när den kombineras med andras viktfördelning.

Och eftersom tider också är förknippade med en viktfördelning av de fem elementen, kan du också analysera om någon tidpunkt är gynnsam eller ogynnsam för dig.

Alla analyser följer samma procedur. Du tittar på hur din konstellation hänger ihop med konstellationen av de fem element som är förknippade med det som analyseras – som till exempel kan vara en annan person eller tid.

Hur du använder ditt lyckliga element
Ditt lyckliga element har lägst poäng i tabellen “Åtta tecken”. Så hitta detta och då gäller det att du förstärker detta element i ditt hem, genom färger du klär dig med, genom kompassriktningar du jobbar i mm.

Kinesisk astrologi
DE FEM ELEMENTEN

 

BaZi
Och ditt kinesiska djurtecken

Förutom ditt lyckliga element innehåller ditt BaZi-diagram ett brett utbud av information. Faktum är att det är ganska grundläggande att känna till ditt BaZi-diagram om du är intresserad av österländsk andlighet, inklusive till exempel kinesisk astrologi och feng shui. På rad två i tabellen “Fyra ödets pelare” hittar du dina fyra kinesiska stjärntecken.

Hur du använder ditt kinesiska djurtecken
Du har mer än ett enda kinesiskt djur. Faktum är att du har fyra! Ditt primära kinesiska djur kommer från ditt födelseår, men du har också ett djur för din födelsemånad, samt ett djur för din födelsedag och ett djur för din födelsetimme.

Djuret för ditt födelseår representerar hur du allmänt uppfattas och karaktäriseras. Djuret för din födelsemånad representerar hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra. Djuret för din födelsedag representerar dina personlighetsdrag som du har. Djuret för din födelsetimme representerar din hemliga personlighet, som kan vara både negativ och positiv till sin natur.