Kinesisk astrologi | Hitta djur


rat pig dog
ox


rooster
tiger monkey
rabbit goat
dragon
snake
horse

Enligt kinesisk astrologi har du egenskaper och beteenden som är karakteristiska för djuret som representerar ditt födelseår. Det är en bra idé att bli vän med ditt årets djur, eftersom det kan ge dig massor av tur, lycka och rikedom.

Kineserna har stor respekt för de tolv djurtecknen och därför har många av dem sitt eget ettåriga djur representerat i form av små figurer i sina hem, på samma sätt som det är väldigt populärt att ha smycken, nyckelringar etc. till sina årligt djur.

Uppfödningen av de ettåriga djuren görs för att lyfta fram deras medfödda egenskaper och personligheter. Och för att man tror att årets djur för din födelse kan ge tur, lycka och rikedom – om du är god vän med ditt djur!

För en österlänning är det viktigt att känna till ditt lyckliga element och ditt kinesiska stjärntecken. Det här är naturliga landmärken i en värld där du definierar dig själv genom de relationer du går in i – mer än en definierar sig själv som en fristående individ.

För en kines är astrologi alltså inte en självständig disciplin som kan utövas efter behag. För en kines är astrologi inte en hobbyaktivitet, utan en integrerad del av det kinesiska dagliga livet där allt är föremål för målet att skapa optimal harmoni mellan yin och yang.

Vilket för övrigt inte är målet i sig. Tillståndet där det finns balans och harmoni mellan yin & yang är inte målet i sig, utan den position som potentiellt kommer att ge de största framsteg, lycka, välstånd och tur, för individen, gruppen, byn, samhället, nationen och världen som helhet.

Eftersom detta optimala tillstånd av harmoni tros vara av tillfällig natur, kan det knappast förutsägas, än mindre medvetet och målmedvetet uppnås och upprätthållas. Och därmed blir tankesättet att ständigt sträva mot det optimala tillståndet av harmoni ett sätt att leva, mer än något att hantera individuellt.

Ditt kinesiska djurtecken

Hitta Djur
Den kinesiska kalendern!

2043 10.2 Grisens år VattenFem element | VattenYin
2042 22.1 Hundens år VattenFem element | VattenYang
2041 1.2 Tuppens år Metall Fem element | Metall Yin
2040 12.2 Apans år Metall Fem element | MetalYang
2039 24.1 Getens år Jord Fem element | JordYin

2038 4.2 Hästens år Jord Fem element | JordYang
2037 15.2 Ormens år EldFem element | Eld Yin
2036 28.1 Drakens år Eld Fem element | Eld Yang
2035 8.2  Kaninens år Trä Fem element | TräYin
2034 19.2 Tigerns år TräFem element | TräYang
2033 31.1 Oxens år VattenFem element | VattenYin
2032 11.2 Råttans år VattenFem element | VattenYang
2031 23.1 Grisens år Metall Fem element | MetallYin
2030 3.2 Hundens år Metall Fem element | MetallYang
2029 13.2 Tuppens år Jord Fem element | JordYin
2028 26.1 Apans år Jord Fem element | JordYang
2027 6.2 Getens år Eld Yin

2026 17.2 Hästens år Eld Fem element | Eld Yang
2025 29.1 Ormens år TräFem element | TräYin
2024 10.01 Drakens år TräFem element | TräYang
2023 22.1 Kaninens år Vatten Fem element | VattenYin
2022 01.01 Tigerns år Vatten Fem element | Vatten Yang
2021 12.02 Oxens år Metall Fem element | MetallYin
2020 25 januari Råttans år Metall Fem element | MetallYang
2019 5.2 Grisens år Jord Fem element | JordYin
2018 16.2 Hundens år Jord Fem element | JordYang
2017 28.1 Tuppens år Eld Fem element | Eld Yin
2016 8.2 Apans år Eld Fem element | Eld Yang
2015 19.2 Getens år TräFem element | TräYin

2014 31.1 Hästens år TräFem element | WoodYang
2013 10.2 Ormens år Vatten Fem element | Vatten Yin
2012 23.1 Drakens år Vatten Fem element | Vatten Yang
2011 3.2 Kaninens år Metall Fem element | MetallYin
2010 14.2 Tigerns år Metall Fem element | MetallYang
2009 26.1 Oxens år Jord Fem element | JordYin
2008 7.2 Råttans år Jord Fem element | JordYang
2007 18.2 Grisens år Eld Fem element | Eld Yin
2006 19.1 Hundens år Eld Fem element | Eld Yang
2005 9.2 Tuppens år TräFem element | TräYin
2004 22.1 Apans år TräFem element | TräYang
2003 1.2 Getens år Vatten Fem element | Vatten Yin

2002 12.2 Hästens år Vatten Fem element | VattenYang
2001 24.1 Ormens år Metall Fem element | MetallYin
2000 5.2 Drakens år Metall Fem element | MetallYang
1999 16.2 Rabbit’s år Jord Fem element | JordYin
1998 28.1 Tigerns år Jord Fem element | JordYang
1997 7.2 Oxens år Eld Fem element | Eld Yin
1996 19.2 Råttans år Eld Fem element | Eld Yang
1995 31.1 Grisens år TräFem element | TräYin
1994 10.2 Hundens år TräFem element | TräYang
1993 23.1 Tuppens år Vatten Fem element | Vatten Yin
1992 4.2 Apans år Vatten Fem element | VattenYang
1991 15.2 Getens år Metall Fem element | MetallYin

1990 27.1 Hästens år Metall Fem element | MetallYang
1989 6.2 Ormens år Jord Fem element | JordYin
1988 17.2 Drakens år Jord Fem element | JordYang
1987 29.1 Kaninens år Eld Fem element | Eld Yin
1986 9.2 Tigerns år Eld Fem element | Eld Yang
1985 20.2 Oxens år TräFem element | TräYin
1984 2.2 Råttans år TräFem element | TräYang
1983 13.2 Grisens år Vatten Fem element | VattenYin
1982 25.1 Hundens år Vatten Fem element | VattenYang
1981 5.2 Tuppens år Metall Fem element | MetallYin
1980 16.2 Apans år Metall Yang
1979 28.1 Getens år Jord Fem element | JordYin

1978 7.2 Hästens år Jord Fem element | JordYang
1977 18.2 Ormens år Eld Fem element | Eld Yin
1976 31.1 Drakens år Eld Fem element | Eld Yang
1975 11.2 Kaninens år Trä Fem element | TräYin
1974 23.1 Tigerns år TräFem element | TräYang
1973 3.2 Oxens år Vatten Fem element | Vatten Yin
1972 15.2 Råttans år Vatten Fem element | VattenYang
1971 27.1 Grisens år Metall Fem element | MetallYin
1970 6.2 Hundens år Metall Yang
1969 17.2 Tuppens år Jord Fem element | JordYin
1968 30.1 Apans år Jord Fem element | JordYang
1967 9.2 Getens år Eld Fem element | Eld Yin

1966 21.1 Hästens år Eld Fem element | Eld Yang
1965 2.2 Ormens år TräFem element | TräYin
1964 13.2 Drakens år TräFem element | TräYang
1963 25.1 Kaninens år Vatten Fem element | VattenYin
1962 5.2 Tigerns år Vatten Fem element | VattenYang
1961 15.2 Oxens år Metal Fem element | MetallYin
1960 28.1 Råttans år Metal Yang
1959 8.2 Grisens år Jord Fem element | JordYin
1958 18.2 Hundens år Jord Fem element | JordYang
1957 31.1 Tuppens år Eld Fem element | Eld Yin
1956 12.2 Apans år Eld Fem element | Eld Yang
1955 24.1 Getens år TräFem element | TräYin

1954 3.2 Hästens år TräFem element | TräYang
1953 14.2 Ormens år VattenFem element | VattenYin
1952 27.2 Drakens år VattenFem element | VattenYang
1951 6.2 Kaninens år Metall Fem element | MetallYin
1950 17.2 Tigerns år Metall Fem element | MetallYang
1949 29.1 Oksens år Jord Fem element | JordYin
1948 10.2 Råttans år Jord Fem element | JordYang
1947 22.1 Grisens år Ild Fem element | Eld Yin
1946 2.2 Hundens år Ild Fem element | Eld Yang
1945 13.2 Tuppens år TräFem element | TräYin
1944 25.1 Apans år Trä Fem element | TräYang
1943 5.2 Getens år VattenFem element | VattenYin

1942 15.2 Hestens år VattenFem element | VattenYang
1941 27.1 Slangens år Metall Fem element | MetallYin
1940 8.2 Drakens år Metall Fem element | MetallYang
1939 19.2 Kaninen år Jord Fem element | JordYin
1938 31.1 Tigerens år Jord Fem element | JordYang
1937 11.2 Oksens år Eld Fem element | Eld Yin
1936 24.1 Råttans år Eld Fem element | EldYang
1935 4.2 Grisens år TräFem element | TräYin
1934 14.2 Hundens år TräFem element | TräYang
1933 26.1 Tuppens år VattenFem element | VattenYin
1932 6.2 Apans år VattenFem element | VattenYang
1931 17.2 Getens år Metall Fem element | MetalYin

FÖDELSEÅR
YTTRE DJUR | OUTER ANIMAL

Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr 1 Råttan
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr 2 Oxen
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr. 3 tiger
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr. 4 kanin, hare
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr 8 get
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr. 7 häst
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr. 6 Ormen
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr 5 Draken
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur #1 Apan
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr 10 tupp
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr. 11 hund
Kinesiska zodiakens djurår | De tolv kinesiska djuren | Djur nr. 12 gris

Det kinesiska nyttår!

I den kinesiska kalendern börjar alltid en månad när det är nymåne, det vill säga när månen är mellan jorden och solen och därför inte syns. När det kinesiska nyåret börjar är det alltså en nymåne och när det slutar är det fullmåne. Exakt, det börjar på dagen för den andra nymånen efter den dag då vintersolståndet inträffar.

Det finns 60 möjligheter att kombinera de tio himmelska stammarna (de fem elementen i deras Yin, feminina version och deras Yang, maskulina version) samt de tolv jordiska grenarna (de tolv djurtecknen). De kinesiska åren är namngivna utifrån dessa två komponenter, som används sekventiellt i en 60-årscykel.

Det första året av varje cykel kallas Jia-Zi (Wood-Yang-Rot), det andra året Yi-Chou (Wood-Yin-Ox), etc. När du når slutet av en av komponenterna börjar du om. Den nuvarande 60-årscykeln slutar 2043.

DE TI HIMMELSKE STAMMER
Fem element | Trä
Trä
Jia | Yi
Fem element | Eld
Eld
Bing | Ding
Fem element | Jord
Jord
Wu | Ji
Fem element | Metall
Metall
Geng | Xin
Fem element | Vatten
Vatten
Ren | Gul
DE TOLV JORDISKE GRENE
Kinesisk astrologi | Animal sign the Rat
1. Råttan
Shǔ
Kinesisk astrologi | Animal sign The Oxen
2. Oksen
Niú
Kinesisk astrologi | Animal sign Tiger
3. Tigern

Kinesisk astrologi | Animal sign Rabbit
4. Kanin

Kinesisk astrologi | Animal sign Dragon
5. Drake
Lång
Kinesisk astrologi | Animal sign the Ormen
6. Orm
Shé
Kinesisk astrologi | Animal sign Häst
7. Häst

Kinesisk astrologi | Animal sign Goat
8. Get
Yáng
Kinesisk astrologi | Animal sign Apan
9. Apan
Hóu
Kinesisk astrologi | Animal sign Tuppen
10. Tupp

Kinesisk astrologi | Animal sign Dog
11. Hund
Gǒu
Kinesisk astrologi | Animal sign Pig
12. Gris
Zhū

De tolv kinesiska dyretegn är Råttan, Tjuren, Tigern, Kanin, Drake, Ormen, Hästen, Geten, Apan, Tuppen, Hunden och Grisen. På grund av översättning från kinesiska hänvisas ibland till de tolv djurtecknen något annorlunda. Till exempel kallas “Hare” för “Kanin”, eller “Oxe” kallas “Tjur” eller “Get” kallas “Får”. Detta är dock bara språkliga varianter. Det finns bara tolv kinesiska stjärntecken.

FÖDELSEMÅNAD
INRE DJUR I INNER ANIMAL

Januari  12. månad Chou 6.1 – 3.2   Oxe
Februari  1. månad Yin 4.2 – 5.3  Tiger 
Mars  2. månad Mao 6.3 – 5.4  Kanin
April  3. månad Chen 6.4 – 5.5  Drake
Maj  4. månad Si 6.5 – 5.6  Orm
Juni  5. månad Wu 6.6 – 5.7  Häst
Juli  6. månad Wei 6.7 – 5.8  Get
Augusti  7. månad Shen 6.8 – 5.9  Apa
September  8. månad Du 6.9 – 5.10  Tupp
Oktober  9. månad Xu 6.10 – 5.11  Hund
November  10. månad Hai 6.11 – 5.12  Gris
December  11. månad Zi 6.12 – 5.1  Råtta

Kinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | oxe, januari, månad 12, ChouKinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | tiger, februari, månad 1, YinKinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | kanin, mars, månad 2, MaoKinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | drake, april, månad 3, Chen Kinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | orm, maj, månad 4, Si Kinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | häst, juni, månad 5, Wu Kinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | get, juli, månad 6, WeiKinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | apa, augusti, månad 7, ShenKinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | tupp, september, månad 8, DuKinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | hund, oktober, månad 9, XuKinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | gris, november, månad 10, HaiKinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | Råttan, december, månad 11, Zi

FÖDELSEDAG
RIKTIGT DJUR | TRUE ANIMAL

Måndag Get Tisdag Drake Onsdag Häst
Torsdag 
Råtta, Gris Fredag Kanin, Orm, Hund
Lördag 
Oxe, Tiger, Tupp Söndag Apa

För torsdag, fredag, lördag är flera djur associerade. Den kinesiska kalendern har en 60-årscykel och till exempel den första torsdagen i cykeln tilldelas råttan eftersom den har det lägsta antalet djur som är associerade med torsdagen (råttan och grisen). Nästa torsdag i cykeln tilldelas Grisen och så vidare tills 60-årscykeln är över.

Detta innebär att de vars födelsedag infaller på en torsdag, fredag ​​eller lördag måste konsultera den kinesiska kalendern för att se vilket djur som är förknippat med deras födelsedag och därmed är deras Sanna Djur | Riktigt djur.

Kinesiskt lyckodjur, vardagar, måndag | GetKinesiskt lyckodjur, vardagar, tisdag | Dragon Kinesiskt lyckodjur, vardagar, onsdag | Häst Kinesiskt lyckodjur, vardagar, torsdag | Råtta, grisKinesiskt lyckodjur, vardagar, fredag ​​| Kanin, orm, hundKinesiskt lyckodjur, vardagar, lördag | Oxe, tiger, tupp Kinesiskt lyckodjur, vardagar, söndag | Monkey

FÖDELSESTIMME
HEMLIGT DJUR | SECRET ANIMAL

1-3 Chou Shi Ox 3-5 Yin Shi Tiger  5-7 Mao Shi Kanin
7-9 
Chen Shi Drake 9-11 Si Shi Orm 11-13 Wu Shi Häst
13-15 
Wei Shi Get 15-17 Shen Shi Apa 17-19 Du Shi Tupp
19-21 
Xu Shi Hund  21-23 Hai Shi Gris 23-01 Zi Shi Råtta

Kinesiska zodiak | De tolv kinesiska djur | Timmar på dygnet

DINA LYCKANDE DJUR
Du har fyra!

Du har mer än ett enda kinesiskt djur. Faktum är att du har fyra! Ditt primära djur är från ditt födelseår, men du har också ett djur för din födelsemånad, samt ett djur för din födelsedag och din födelsetimme.

Djuret för ditt födelseår är ditt yttre djur. Hur du allmänt uppfattas och karaktäriseras.

Djuret för din födelsemånad är ditt inre djur. Hur du ser dig själv och vill bli sedd.

Djuret för din födelsedag är ditt sanna djur. Du kommer i allt högre grad att ha det här djurets egenskaper när du blir äldre.

Djuret för din födelsetimme är ditt hemliga djur. Din inre natur, vem du är i din kärna, personlighetsdrag som du besitter men döljer från omvärlden. Dessa kan vara av både negativ och positiv karaktär.

Kinesisk djurtegn Rotte

1. Råttan
Råttan som ditt yttre djur
Om du är född år 2020, 2008, 1996, 1984, 1972 eller 1960, är du född i råttans år. Råttan har turegenskaper och är särskilt bra i pengafrågor. En person som är född under råttans år är fantasifull, charmig och en hängiven vän och familjemedlem som beskyddande vakar över nära och kära. Råttan är en passionerad älskare med en djup empati i kärlek och att älska.

Råttan som ditt inre djur
Om du är född i december har du råttan som ditt inre djur (Inner Animal). Det betyder att Rotten har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Råttan som ditt riktiga djur
Om du föddes på en torsdag kan du ha råttan som ditt sanna djur (True Animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Råttan som ditt hemliga djur
Om du är född iperioden 23-01 har du Råttan som ditt hemliga djur (Secret animal). Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är pengar. Du är en latent pengagrävare och om du kunde ge fritt uttryck för din önskan om pengar skulle du bada i pengar som Joakim Von And. Råttan kännetecknas särskilt av att vara handlingsorienterad. Så om du känner att det ibland går för långsamt kan det bero på att din hemliga identitet vill spela.

Läs mer om Rotten

Kinesiska djur Signera Ox

2. Oxen

Tjuren som ditt yttre djur
Om du är född år 2021, 2009, 1997, 1985, 1973 eller 1961, är du född i oxens år och har Oxen som ditt yttre djur (Ytterdjur). Oxen har en orubblig natur och fortsätter stadigt tills de når sitt mål. Oxen kommer att offra allt för att skydda och hjälpa sina nära och kära. Oxen besitter stor värdighet och starka moraliska känslor. Mycket stabil och ganska okuvlig i resan mot sina mål. Oxen kommer att vara ditt skyddande och trogna stöd.

Tjuren som ditt inre djur
Om du föddes i månaden januari har du oxen som ditt inre djur. Det betyder att Oxen har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Tjuren som ditt riktiga djur
Om du föddes på en lördag kan du ha Oxen som ditt sanna djur (True animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Oxen som ditt hemliga djur
Om du är född iperioden 01-03 har du Oxen som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är sunt förnuft och beslutsamhet. Att saker sakta men stadigt utvecklas. Oxen kännetecknas särskilt av att vara en djup tänkare och alltid medveten om att uppnå sina mål. Så om du känner att saker ibland vacklar för mycket och saknar en fast kurs så är det för att din hemliga identitet vill spela.

Läs mer om Oxen

Kinesisk djurteckentiger

3. Tigern

Tigern som ditt yttre djur
Om du är född år 2022, 2010, 1998, 1986, 1974 eller 1962, är du född i tigerns år och har Tiger som ditt yttre djur (Ytterdjur). Tigern är viljestark och kraftfull,  vilket ger goda möjligheter till framgång i livet. Tigern är extremt konkurrenskraftig, speciellt när det gäller att hedra eller skydda dem de älskar och bryr sig om. Tigern är symbolen för rastlöshet, äventyr och lusten att utmana livet. En tiger är väldigt charmig och rolig att vara med.

Tiger som ditt inre djur
Om du föddes i månaden februari har du Tiger som ditt inre djur (Inner animal). Det betyder att tigern har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Tiger som ditt riktiga djur
Om du föddes på en lördag kan du ha tigern som ditt sanna djur (True animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Tiger som ditt hemliga djur
Om du är född iperioden 03-05 har du Tiger som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är en känsla av äventyr och lusten att utmana livet. Tigern är symbolen för rastlöshet. Tigern välkomnar varje utmaning och fiende med orubblig lust och iver. Så om du känner lust och längtar efter att bestiga en bergstopp kan det bero på att din hemliga identitet vill komma på planen.

Läs mer om tigern

Kinesiska djur Signera Kanin

4. Haren

Haren som ditt yttre djur
Om du är född åren 2011, 1999, 1987, 1975 eller 1963, är du född i harens år och har haren som ditt yttre djur (Ytterdjur). Haren är raffinerad, charmig och elegant. Haren är omtänksam och stöttande. En Hare har gott uppförande, en utsökt klädstil, älskar nöje och glädje och har lätt för att involvera andra i detta. De är känsliga älskare och söker en partner som kan erbjuda trygghet i livet.

Haren som ditt inre djur
Om du är född i mars har du Haren som ditt inre djur. Det betyder att Kaninen har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Haren som ditt riktiga djur
Om du föddes på en fredag kan du ha Haren som ditt sanna djur (True animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Haren som ditt hemliga djur
Om du är född iperioden 05-07 har du Haren som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är konsensus om att alla mår bra och är trevliga mot sig själva och varandra. Haren är stödjande, kärleksfull och beskyddande. Så om du ibland har en överdriven lust att behaga, eller bryr dig för mycket om andra, vare sig det är människor eller djur, kan det bero på att din hemliga identitet vill spela.

Läs mer om haren

Kinesisk djurteckendrake

5. Draken

Draken som ditt yttre djur
Om du är född år 2012, 2000, 1988, 1976 eller 1964, är du född i drakens år och har Draken som ditt yttre djur (Ytterdjur). Draken är rå kraft och ledarskapspotential. Drakar tänker och agerar stort. Drakar har faktiskt tillräckligt i sig, men trivs i relationer med andra som också har stora armrörelser. Drakar strävar efter framgång och makt. En sårad eller misshandlad drake är en sorglig syn. Denna magnifika varelse vägrar att acceptera nederlag med den minsta värdighet.

Draken som ditt inre djur
Om du är född i april månad har du Draken som ditt inre djur. Det betyder att Draken har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Draken som ditt riktiga djur
Om du föddes på en tisdag har du Draken som ditt sanna djur (True animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Draken som ditt hemliga djur
Om du är född underperioden 07-09 har du Draken som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det gör att det som motiverar dig innerst inne är de riktigt stora projekten, de som kräver stora armrörelser och där barriären är ganska hög. Draken är ofta en “larger than life” varelse som lever, tänker och agerar stort. Så om du ibland hanterar stora planer, och har en stor önskan att lägga tolerans och flexibilitet åt sidan, kan det bero på att din hemliga identitet vill komma på planen.

Läs mer om draken

Kinesisk djurteckenorm

6. Ormen

Ormen som ditt yttre djur
Om du är född år 2013, 2001, 1989, 1977 eller 1965, är du född i ormens år och har Ormen som ditt yttre djur (Ytterdjur). Ormen är vis och full av visdom. Ormen sätter intuition och känslor över rationellt tänkande och tror starkt på sin egen intuition. Detta gör Sanger särskilt lämplig för alla jobb där det är viktigt att ligga i framkant av utvecklingen och kunna mäta tidens trender.

Ormen som ditt inre djur
Om du föddes i månaden maj har du Ormen som ditt inre djur (Inner Animal). Det betyder att ormen har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Ormen som ditt riktiga djur
Om du föddes på en fredag kan du ha ormen som ditt sanna djur (True Animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Ormen som ditt hemliga djur
Om du är född iperioden 09-11 har du Snake som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är att följa din intuition, din egen känsla av vart saker är på väg. Att ligga i framkant av utvecklingen och kunna mäta tidens trender. Så om du ibland känner ett behov av att lägga all logik åt sidan och bara följa din egen intuition, kan det bero på att din hemliga identitet vill spela.

Läs mer om ormen

Kinesiska djur Signera Häst

7. Hästen

Hästen som ditt yttre djur
Om du är född åren 2014, 2002, 1990, 1978 eller 1966 är du född i hästens år och har hästen som ditt yttre djur (Ytterdjur). Hästen är snabb, stark, men svår att tämja. Hästen har en rå sexappeal som attraherar alla andra tecken. Det är lite svårare för dem att hålla fast vid sin partner. Eftersom de har en inre längtan efter frihet och en slumrande längtan upplever de snabbt kärlek som bindande.

Hästen som ditt inre djur
Om du är född i månaden juni har du Hästen som ditt inre djur (Inre Animal). Det betyder att Hästen har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Hästen som ditt riktiga djur
Om du föddes på en onsdag har du hästen som ditt sanna djur (True Animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Hästen som ditt hemliga djur
Om du är född iperioden 11-13 har du Häst som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är självständighet och frihet. Hästen blir lätt rastlös och blir snabbt uttråkad utan utmaningar och förnyelse. Så om du ibland känner en slumrande längtan, en lust att resa, att träffa något nytt, kan det bero på att din hemliga identitet vill vara med på planen.

Läs mer om hästen

Kinesiska djur Signera Get

8. Geten

Bocken som ditt yttre djur
Om du är född åren 2015, 2003, 1991, 1979 eller 1967, är du född i getens år och har geten som ditt yttre djur (Ytterdjur). Geten är konstnärlig, charmig och envis. Getter är inte utpräglat systematiska och inte särskilt materialistiska. De finner riklig glädje och rikedom i sin egen stora inre värld. I kärlek är dock geten ofta en riktig ödemark och överöser sin älskade med många och vackra gåvor.

Bocken som ditt inre djur
Om du är född i månaden juli har du geten som ditt inre djur (Inner Animal). Det betyder att geten har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Bocken som ditt riktiga djur
Om du föddes på en måndag har du geten som ditt sanna djur (True Animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Bocken som ditt hemliga djur
Om du är född itidsperioden 13-15 har du Get som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är fantasin, inre eskapader där allt är tillåtet och allt kan hända. Geten är inte utpräglat systematisk och inte särskilt materialistisk till sin natur. De finner riklig glädje och rikedom i sin egen stora inre värld. Så om du ibland har varit benägen att dagdrömma och överdriva konsumtion av spänningsromaner, kan det bero på att din hemliga identitet vill komma ut.

Läs mer om geten

Kinesisk djurteckenapa

9. Apan

Apan som ditt yttre djur
Om du är född år 2016, 2004, 1992, 1980 eller 1968, är du född i apans år och har apan som ditt yttre djur (Ytterdjur). Apan är smart och fräck. Apor är glada att festa. Med sin energiska festliga karaktär är de populära. Den stora livslusten som Apan har gör att den kan vara instabil i relationer och dess begränsade självkontroll kan leda till problem med ohämmat bruk av mat, alkohol, droger och annat missbruk.

Apan som ditt inre djur
Om du föddes i månaden augusti har du apan som ditt inre djur (Inre djur). Det betyder att apan har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Apan som ditt riktiga djur
Om du föddes på en söndag har du apan som ditt sanna djur (True animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Apan som ditt hemliga djur
Om du är född i perioden 15-17 har du Abe som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det gör att det som motiverar dig innerst inne är en stor livslust, “allt måste provas minst en gång”. Apan har aptit på livet och spenderar gärna fritt på allt – mat, dryck, pengar etc. Så om du ibland har en stor lust att bli stimulerad och försöker flyga med fallskärm eller bungyjump kan det bero på att din hemliga identitet skulle vilja vara på planen.

Läs mer om apan

Kinesisk djurskylttupp

10. Tuppen

Tuppen som ditt yttre djur
Om du är född åren 2017, 2005, 1993, 1981 eller 1969, är du född i Tuppens år och har Tuppen som ditt yttre djur (Ytterdjur). Tuppen vill regera och kommer att göra sitt bästa för att lyckas. The Rooster är en drömtyp, alltid oklanderligt smart klädd, mycket välvårdad och extravagant. Tuppar tycker om att vara i centrum för uppmärksamheten, att bli beundrade, uppmärksammade och de kan sätta på ganska melodramatiska akter om de känner sig försummade.

Tuppen som ditt inre djur
Om du föddes i månaden september har du tuppen som ditt inre djur (Inner Animal). Det betyder att tuppen har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Tuppen som ditt riktiga djur
Om du föddes på en lördag kan du ha tuppen som ditt sanna djur (True Animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Tuppen som ditt hemliga djur
Om du är född itidsperioden 17-19 har du Tuppen som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är att stå i centrum. Att bli beundrad, märkt. Trots deras önskan att umgås med i stort sett alla och alla är Roosters inte ytliga. De spelar med öppna kort och respekterar de som gör detsamma. Om du ibland känner för att vara den stora orkesterledaren för alla omkring dig, och bli uppskattad för det, kan det bero på att din hemliga identitet vill spela.

Läs mer om tuppen

Kinesiska djur Signera Hund

11. Hunden

Hunden som ditt yttre djur
Om du är född år 2006, 2018, 1994, 1982 eller 1970 är du född i hundens år och har hunden som ditt yttre djur. Hunden är lojal, stark och tålmodig. Hunden har en stark uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel. Om du vill ha en bra relation måste du klara av att ta Hundens milhöga standarder och få ner dem till jorden. Detta känsliga tecken gör bäst att lära känna andra människor långsamt och gradvis.

Hunden som ditt inre djur
Om du föddes i månaden oktober, har du hunden som ditt inre djur (Inner Animal). Det betyder att Hunden har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Hunden som ditt riktiga djur
Om du föddes på en fredag kan du ha hunden som ditt sanna djur (True Animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Hunden som ditt hemliga djur
Om du är född iperioden 19-21 har du Dog som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är ett mantra i riktning mot “lev rätt, skydda de små och svaga och bekämpa orättvisor i alla dess skepnader, när och var den än dyker upp”. Så om du ibland känner för att på egen hand bekämpa orättvisor i alla dess skepnader, kan det bero på att din hemliga identitet vill ta fältet.

Läs mer om hunden

Kinesisk djurteckengris

12. Grisen

Grisen som ditt yttre djur
Om du är född år 2007, 2019, 1995, 1983 eller 1971, är du född i grisens år och har Grisen som ditt yttre djur (Ytterdjur). Grisen är den lyckligaste av alla, representerar välstånd och ett liv i överflöd. I kinesisk astrologi uppfattas grisen som den varmaste och mest ärevördiga av alla de tolv djuren. Grisar har utsökt smak och uppförande. En naturligt lyxig natur och känsla för estetik och kvalitet – inom inredning, mat, kläder mm.

Grisen som ditt inre djur
Om du föddes i månaden november har du Grisen som ditt inre djur (Inner Animal). Det betyder att Grisen har vissa egenskaper, värderingar, förmågor som du besitter och identifierar dig med. Dessa egenskaper är en väsentlig del av hur du uppfattar dig själv och vill bli uppfattad av andra.

Grisen som ditt riktiga djur
Om du föddes på en torsdag kan du ha Grisen som ditt sanna djur (True Animal). Ditt riktiga djur representerar vem du kommer att se ut när du blir äldre.

Grisen som ditt hemliga djur
Om du är född iperioden 21-23 har du Grisen som din hemliga identitet | ditt hemliga djur! Det betyder att det som motiverar dig innerst inne är en känsla för estetik och kvalitet. Grisen har utsökt smak och är en sådan perfektionist att de ibland uppfattas som snobbar. Men det är en missuppfattning. Grisar har helt enkelt en naturligt lyxig natur och känsla för estetik och kvalitet – i inredning, mat, kläder etc. Så om du ibland kan bli upprörd över dålig smak och stil kan det bero på att din hemliga identitet vill komma fram.

Läs mer om grisen

Navigation Översikt NavigationHitta djur NavigationPartner