Allt om Tarot | Stora Arkanan

Tarot

Major Arcana

Arcana Major betyder “de stora hemligheterna/mysterierna”. Syftet är att leda människan från medvetslösheten om att vara en del av det större som vi kom ifrån – symboliserat av Dåren, som är det första kortet i Major Arcana – till att bli en del av det större som vi kom ifrån – symboliserat av Världen World), vilket är det sista kortet i Major Arcana.

De tjugotvå korten kan ses som bilder på utvecklingsvägar, universella principer, universella erfarenheter som varje människa vill dra under sitt liv. Jung kallade dessa principer för de stora arketyperna. De tjugotvå korten i Major Arcana innehåller några prövningar som vi alla måste gå igenom vid ett eller annat tillfälle.

För att uppnå lycka i vårt nuvarande liv måste vi lyssna på vår magkänsla, vår intuition och följa de vägar vi är ämnade att följa i det här livet. Gör de upplevelser som i nästa liv hjälper oss att gå vidare.

Utifrån detta sätt att tänka innebär ett lyckligt liv därför till stor del att vara ärlig mot oss själva, och söka de upplevelser som kommer att göra oss till hela människor. Vilka dessa upplevelser är för individen beror på var de befinner sig i reinkarnationscykeln. Denna kunskap finns i vårt omedvetna, vilket förklarar varför det är så viktigt att du försöker komma i kontakt med din intuition och leva efter det den försöker vägleda dig mot.

Tarot

Major Arcana
The Fool Dåren I. The Magician Magikern II. High Priestess Översteprästinnan III. Empress Keisarinnen IV. The Emperor Keisaren V. The Hierophant Översteprästen VI. The Lovers Älskarna VII. The Chariot Vagnen VIII. Strength Styrka IX. The Hermit Eremiten X. Wheel of Fortune Ödeshjulet XI. Judge Rättvisa XII. The Hanged Man Den hängde mannen XIII. Death Döden XIV. Temperance Måtehold XV. The Devil Djävulen XVI. Tower Tornet XVII. Star Stjärnan XVIII. The Moon Månen XIX. The Sun Solen XX. Judgment Domen XXI. The World Världen

1234567
891011121314
15161718192021

Tarotsymbolism

De 22 Upplevelser
Det kommer att finnas tillfällen i ditt liv när du upplever “ingen rädsla” (Dåren). Du övar konsten att kommunicera dagligen (Magikern), vilket inkluderar din självkännedom och självförtroende < b>(Översteprästinnan) när du ger kärlek med visdom (Kejsarinnan) och att dra nytta av din egen makt och ledarskapsförmåga för att stärka andra (Kejsaren).

Det är genom de erfarenheter man får genom livet som man kommer närmare en känsla för tro och andlighet (överstepräst), och som låter dig bilda relationer med andra människor (Älskarna). I varje aspekt av det du gör, ställs du inför effekterna av det du orsakar (Stridsvagn) och du måste ta reda på hur du kan balansera de upplevelser du ritar på ett vettigt och rättvist sätt (Rättvisa).

Genom att lita på dina erfarenheter (Eremiten) kan du vända ditt liv i gynnsamma och positiva riktningar (Ödets hjul), som placerar dig i situationer och relationer där du kan uttrycka din styrka och livslust (Moderation), och som gör att du kan bryta normala handlingsmönster och gå in på helt nya vägar ( Den hängde mannen).

I det avseendet måste du släppa det förflutna och stänga dörren bakom dig. Att släppa taget är nödvändigt för att gå framåt (Döden). Efter ett tag kommer du att kunna se på det förflutna med humor (Djävulen). Du får därigenom förnyad energi att bryta ner det konstgjorda och oäkta (Tornet) och därigenom känna igen din egen inneboende natur.

Du kommer då att lysa av självkännedom och självförtroende (Stjärnan), vilket ger dig styrkan att lämna gamla välbekanta världar och gå genom portarna för att utforska nya världar. Genom att låta dina val i livet baseras på din intuition och din egen känsla för vad som är rätt och fel, kommer du att kunna vara naturlig, produktiv och stimulerande i lagarbete, partnerskap och gemensamma strävanden (Solen).

Genom att fortsätta använda ditt goda omdöme och överväga din historia av relationer och affärer och ditt liv som helhet, kan du förvandla domaren till det rättfärdiga vittnet (Domän). När du väl har frigjort dig från självkritiska mönster och blivit kapabel att se på dig själv med kärleksfulla objektiva ögon, kan du bygga nya världar både inom och utan (Världen)

Navigation Komplett
Tarot
Navigation Dra
Tarot
Navigation Essens
Tarot