Tarot | Lilla Arkanan | Mynter 2, Två i Mynt

Tarot Mynter 2
To Mynter
2 Pentacles

Övergripande
Två mynt indikerar att du försöker hitta eller upprätthålla balans mellan olika områden i ditt liv. Beslut måste fattas, beslut måste fattas, kanske en kamp för att hitta rätt balans mellan dina egna behov och andras behov.

Beskrivning
Två mynt visar en jonglör som jonglerar med två mynt och en stor horisontell åtta – oändlighetssymbolen. Bakom honom ser du havet och två fartyg som seglar på några höga vågor. Kortet illustrerar hur mannen leker med och förhåller sig till olika möjligheter. Han verkar vara obeslutsam och har accepterat detta fullt ut.

Kortet symboliserar ett tillstånd där man tar hänsyn till förändringarna i livet. Och låter sig inte föras ur greppet utan rider istället på havets oro, känslorna, som en kork och följer vågornas/känslornas rörelser.

Tolkning
Kortet symboliserar en tid för acceptans av sakers föränderlighet, en acceptans av att saker kommer och går i livet, och hur man är öppen för varje ny situation. Förändringen omfattar livets alla områden. Två mynt representerar interaktion och förändring. Det visar en tid av rörelse och ett behov av att arbeta med växlande energier och i växlande takt.

Förändringen kan mycket väl handla om penningfrågor, situationen kan även gälla ditt sinnestillstånd. Kortet kan också innebära att du har möjlighet att hantera flera saker samtidigt. Men hur som helst, förändringarna berikar dig. Förbind dig därför med tillförsikt till förändringarna, så kommer ditt liv att berikas.

Utveckling
Andra ord som kan beskriva Två mynt är: livets konstnär, obeslutsamhet, iakttagare av sina egna känslor och tankar, överraskning, förvandling, balans, anpassningsförmåga, flexibilitet, ekonomiska beslut, partnerskap.

Siffror
Tarotkortet är kopplat till siffran 2, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 2 dagarna | veckor | månader | år, kommer det att vara till din fördel att acceptera alltings föränderlighet, acceptera att saker kommer och går i livet och vara öppen för varje ny situation.

Astrologi
Kortet är kopplat till vattentecknen: Kräftan, Skorpionen och Fiskarna.

Affirmation
Jag följer förändringarna omkring mig. Jag accepterar att den enda konstanten är förändring. Förändring berikar mig. Jag överlämnar mig självförtroende till förändringarna.

Tarot | Pentacles 2

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet