Tarot | Lilla Arkanan | Svärd 13, Drottning i Svärd

Tarot Svärd 13
Svärdenes dronning
Queen of Swords

Övergripande
Svärdens drottning indikerar att en äldre kvinna kommer att skydda dig eller hjälpa dig att övervinna ett problem. Som person representerar svärdsdrottningen en mogen kvinnlig person som kan ha känt förlust eller lidande själv och har fått mycket inre styrka och visdom från sina erfarenheter. Hon är någon som alltid kommer att försvara de som inte kan försvara sig själva. Kortet indikerar att du kommer att få konstruktiv kritik från någon, och du bör lyssna noga på detta.

Beskrivning
Svärdens drottning visar en kvinna – drottningen – som sitter på sin vackert dekorerade tron ​​i naturen. I ena handen håller hon ett svärd, den andra handen har hon höjt som för att träffa någon eller något. Hennes ansikte är strängt och blicken är fixerad.

På huvudet har hon en krona, runt axlarna en kappa med påsydda moln. Kappan och tronen förbinder henne med luftelementet. Kortet symboliserar den stolta, starka mamman. Drottningen är målmedveten och har en stark karaktär.

Tolkning
Svärdens drottning symboliserar det rättvisa-sökande intellektet. Det representerar en upplevelse av sorg och ensamhet över gamla problem. Lärdomen här ligger förmodligen i att lära sig att bära sina sorger, att vara med sina sorger och att hantera dem, att finna styrka och visdom i tidigare erfarenheter.

Det visar oss något som man bäst kan möta bekymmer och dåliga minnen med mod, tålamod och acceptans. Kortet representerar att de masker vi bär, de roller och beteendemönster vi har å ena sidan skyddar och gömmer oss, och å andra sidan också håller oss åtskilda från oss själva och andra.

Kortet indikerar också att det kan vara dags att titta på värderingarna av de roller, masker och beteendemönster du själv har. Detta kan leda till smärtsamma insikter, men den klarhet du får kommer att göra dig fri.

Utdypning
Andra ord som kännetecknar svärdsdrottningen är: objektivt tänkande, objektiv klarhet, rådgivare, visdom, ärlig, skyddande, oberoende, pratsam, kommunikativ, kvick, rolig, principfast, rättvis, konstruktiv kritik, stark, nyckfull, realistisk, objektiv, kräsna, sofistikerad.

Siffror
Tarotkortet är kopplat till siffran 13 – som i numerologi ofta reduceras till 4 (summan av 1+3) vilket innebär att du måste ta hänsyn till dessa två siffror i förhållande till utmaningen du frågar taroten om.

Affirmation
Jag finner frid i mitt väsen. Jag är med mitt förflutna, nutid och framtid.

Tarot | Svärd 13

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet