Allt om tarot | Stora Arkanan | Tornet

Tarot Major Arcana 16
Tornet
The Tower

Overordnet betydning
Tornet representerer kaos og ødeleggelse, plutselige omveltninger og uventede endringer. Denne endringen er vanligvis skummel, livsendrende og ofte uunngåelig. Et positivt aspekt er at ødeleggelsene Tornet bringer vanligvis er rettet mot noe som ble bygget på et dårlig grunnlag eller urealistiske mål og drømmer.

Dette endrer imidlertid ikke på at Tornet representerer en hel rekke tragiske, traumatiske eller livsendrende hendelser som en kjærs død, skilsmisse, et dårlig samlivsbrudd, overgrep, misbruk, konkurs, oppsigelse, ulykke osv.

Hvis kortene rundt er positive, kan Tornet representere en stor endring som vil forandre livet ditt slik du kjenner det, men til syvende og sist vil endringen bli bra. Plassering av Tornet i tarotStavarn din er også viktig. Tornet kan peke på noe i fortiden din som du allerede har opplevd, eller det kan peke på noe i fremtiden.

Noe som vil oppstå hvis du er på en vei som fører til fare for deg selv, jobben din, økonomien, kjærligheten. I denne situasjonen er Tornet en advarsel, en oppfordring til å endre kurs.

Beskrivelse
Et brennende høyt grått tårn på toppen av en enslig fjelltopp. En voldsom storm raser og gult lyn slår ned i tårnet, og kronen som en gang dannet taket er nå i ferd med å falle. Kortets svarte bakgrunn og skremmende tegning virker sammen veldig dyster og voldsom. Det er en turbulent scene hvor også menneskeliv er i fare.

Tornet ser ganske alvorlig ut og blir naturlig nok ofte feiltolket. Selve tårnet kan også symbolisere personligheten, og ilden og lynet viser at alt som ikke er en sann del av vårt vesen må brennes eller kastes ut av personligheten.

Mannen og kvinnen som faller eller kaster seg dødelig fra tårnet ned i avgrunnen, representerer gamle mentale, emosjonelle, intuitive og fysiske uttrykksmåter som har blitt foreldet og ikke lenger hører hjemme som en del av det autentiske eller essensielle Selvet. Smerte og frykt er malt i ansiktene deres.

Tolkning
Kortet symboliserer frihet fra tvang ettersom det høye, smale fengselstårnet nå er ristet i grunnvollene. Elementene raser rundt tårnet – menneskets konstruksjon – og demonstrerer naturens triumf over menneskets arroganse.

Kortet symboliserer at noe blir ødelagt, men nøyaktig hva det er er ikke helt klart. Men dette er en brå endring som virkelig tar noe med seg. Endringen kommer uventet, den er urettferdig og fører ikke umiddelbart noe godt med seg. Men hvis du står fast i en uutholdelig situasjon, betyr kortet et gjennombrudd.

Kortet sier uansett noe om restaurering, fornyelse og dekonstruksjon av gamle former. Kortet viser at rigide, begrensende, utdaterte og upassende strukturer eller ideer må rives ned og erstattes av nye.

På denne måten gir kortet for eksempel mulighet for rensing, fornyelse og opprydding i gamle atferdsmønstre eller vrangforestillinger. Det kan symbolisere falsk stolthet, skryteideer, trosbekjennelser eller ideologier som må korrigeres eller fjernes. Det er et tegn på at det må bygges nye og sunnere strukturer.

Tornet er ikke et dårlig kort som du kanskje tror. Alle tarotkort bør sees på som nøytrale som utgangspunkt. Når man kvitter seg med gamle vaner og strukturer kan det selvfølgelig virke vanskelig, men det er også befriende.

Utdypning
Andre ord som karakteriserer Tornet er: plutselig katastrofe, revolusjon, dyp indre transformasjon, ødeleggelse, nederlag, selverkjennelse og tillit til utvikling. Egoistiske ambisjoner vil bli kontrollert. Omveltning av det eksisterende, endring, katastrofe, vanskeligheter.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 16 – som i numerologi ofte reduseres til 7 (summen av 1+6) som betyr at du må ta hensyn til disse to tallene i forhold til utfordringen du spør tarotkortene om.

Astrologi
Kortet er knyttet til planeten Mars og dens vitalitet og handling.

Affirmation
Jeg er fast bestemt på å realisere meg selv slik jeg virkelig er. Jeg bryter med glede ned gamle ubrukelige mønstre.

Tarot | Arcana 16

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet