Tarot | Lilla Arkanan | Stavar 5, Fem Stavar

Tarot Stavar 5
Fem Stavar
5 Wands

Övergripande
Fem av Stavar representerar argument, konflikter, strider, konkurrens och meningsskiljaktigheter. Det betyder kamp, ​​motstånd, kamp, ​​aggression och humör.

Beskrivning
Fem Stavar visar fem män som debatterar eller slåss mot varandra med sina Stavars. Vad de gör är mer en aggressiv positionering mot varandra än en verklig fejd. De rör inte vid varandra, utan står i antingen en defensiv eller anfallsposition. Därför verkar bilden lätt och som om det är en lek eller utställning för männen.

Samtidigt visar de fem männen att de inte kan hålla sig lugna, vilket bara speglar eldelementets natur. Kortet indikerar en tid av frustration när det verkar som att du måste kämpa för allt. Allt verkar svårt och inte mycket går som planerat.

Tolkning
Fem Stavar säger något om att kämpa för resultaten. Du är i skarp konkurrens och du måste använda alla dina resurser om du ska lyckas. Ditt energiflöde är möjligen blockerat eller möjligen stillastående, vilket kan uttryckas genom att uppfatta livet som en börda.

Du befinner dig i en situation mellan vad du vill och vad verkligheten är. Du kan också vara i en situation där det bara är vardagen som irriterar och frustrerar dig. I grund och botten kan du vara orolig för det ena eller det andra. Din utmaning ligger i att ta del av livets utmaningar, komma ihåg ditt inre lugn, tålamod och hålla fokus.

Kortet indikerar att du just nu strävar hårt – kanske för mycket – och att en del av din kreativa kraft är blockerad, förgäves strävar efter nya uttryckssätt.

Utdypning
Andra ord som beskriver de fem stavarna är: motstånd, ambition, tävling, kamp, ​​adrenalin, sport, frustration, stridigheter, konflikter, tvetydighet, svårighet, strävan, ångest, hämning och ouppfylld längtan.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 5, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om.

Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 5 dagarna | veckor | månader | år kommer det att vara en fördel för dig att frigöra dig från upplevelser av ångest eller frustration. Det blir en tid då du hittar ditt inre Lejon till din fördel och uttrycker dig fullt ut – till exempel genom kreativa aktiviteter.

Astrologi
Saturnus i Lejonet. Leos kreativa yttre kraft blockeras eller begränsas av Saturnus. Saturnus vill göra allt disciplinerat och steg för steg, vilket är svårt för Lejonet, som vill uttrycka sig fullt ut.

Affirmation
Jag tar ett steg i taget. Jag har förtroende för att jag sannolikt kommer att nå mina mål. Jag möter lugnt utmaningar på vägen. Jag uttrycker mig kreativt.

Tarot | Stavar 5

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet