Allt om Tarot | Lilla Arkanan | Mynter

Tarot Mynter

Mynter
Arcana Minor (de små mysterierna) täcker från nr 1 till nr 10 i var och en av tarotsetets fyra serier. Varje serie representerar olika aspekter av personligheten.

Arcana Minor behandlar den konkreta fysiska verkligheten, och innehåller kunskap om konkreta ämnen som natur, geografi, fysikens lagar, matematik etc. Här berättas vad som händer på det fysiska planet.

Mynt nr. 1 till 10 är i Arcana Minor.

Mynternes Ess (Pentacles Ace)  To Mynter (2 Pentacles ) Tre Mynter (3 Pentacles) Fyra Mynter (4 Pentacles) Fem Mynter (5 Pentacles) Sex Mynter (6 Pentacles) Sju Mynter (7 Pentacles ) Åtta Mynter (8 Pentacles) Nio Mynter (9 Pentacles) Tio Mynter (10 Pentacles) Mynternes Page (Page Pentacles) Mynternes Ridder (Knight Pentacles) Mynternes Drottning (Queen Pentacles) Mynternes Kung (King Pentacles)

1234567
891011121314

Tarot | Mynter, Mynter | 1Tarot | Mynter, Mynter | 2Tarot | Mynter, Mynter | 3Tarot | Mynter, Mynter | 4Tarot | Mynter, Mynter | 5Tarot | Mynter, Mynter | 6Tarot | Mynter, Mynter | 7Tarot | Mynter, Mynter | 8Tarot | Mynter, Mynter | 9Tarot | Mynter, Mynter | 10

Mynt representerar det fysiska planet. När du drar ett myntkort är det en bild av vad som händer i din yttre verklighet. Mynten representerar inte en abstrakt situation; de speglar yttre situationer, yttre manifestationer som tydligt kan observeras.

Ett Myntkort visar en synlig yttre situation, i relation till hälsa, ekonomi, arbete, kreativitet eller relationer. När vi objektivt helt enkelt bedömer och bestämmer den fysiska verkligheten är vi i mynten.

De sista 4 korten är Hovkort. De fyra högsta tarotkorten i var och en av de fyra serierna. Dessa kort kallas Page, Riddare, Drottning och Kung. Med andra ord väldigt lik vanliga spelkort.

Medan Major Arcana handlar om den övergripande utveckling vi människor måste gå igenom – och Minor Arcana handlar om den konkreta fysiska verkligheten – handlar Hovkortene om interaktionen vi har med andra människor, om mänskligt beteende, psyke och sinne.

Om ett Hovkort dras visar det att behärskning på en viss nivå har realiserats och är tillämplig i nuläget. Hovkortets serier (Svärd, Stavar, Mynter, Bägare) visar på vilken medvetenhetsnivå mästerskapet äger rum eller demonstreras.

Hovkort kan ses som beskrivningar av sexton människotyper, på samma sätt som de tolv stjärntecknen (i västerländsk astrologi), eller de tolv djurtecknen (i kinesisk astrologi). Hovkort kan alltså ses som en modell som beskriver de typiska tanke- och handlingsmönster som var och en av de 16 personlighetstyperna har.

astro tarot

Dessa 16 personlighetstyper representerar olika aspekter av personligheten och kallas de fyra fysiska mästarna (Mynter), de fyra mentala mästarna (Svärd), de fyra emotionella mästarna (Bägare) och de fyra andliga mästarna (Stavar).

Baserat på vårt namn är vi alla förknippade med ett av de 16 hovkorten, och det sägs vara den grundläggande egenskapen vi bär med oss ​​under hela livet. För att ha ett harmoniskt och lyckligt liv måste vi kunna bemästra alla 16 mästare.

Tarot Mynter

Mynten symboliserar materialet, säkerheten, ekonomin, utbildningen och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även den övergripande balansen och förankringen förutom att växa. Här är den ekonomiska standarden och tillväxten, som styr din grund och säkerhet.

Det finns både stabilitet och tillväxt i korten. Du vill få avkastning på det du investerat i, få mer för att kunna uppnå ännu mer. Allt detta går under samlingsnamnsekonomin, som är myntverkets kännetecken. Dominans av mynt visar situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan röra sig om tillgångar, aktier eller fastigheter.

Mynt tillsammans med Stavar visar att pengar kommer ut ur arbetssituationer. Mynt tillsammans med Bägare visar kärlek i hemmet. Komfort i hemmet och ägodelar och standard på material i hemmet. fasta villkor. Mynt tillsammans med Svärd indikerar konflikter som har med materiella ting och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och dokument.

Tarot | Mynt, Mynt | 1

1 Mynternes Ess
Grundläggande

Myntens ess indikerar goda framtidsutsikter om frågan gäller finansiella och materiella händelser. Du är framgångsrik och produktiv. Du gör inköp, investeringar eller lägger en ny materiell grund. En ny grund, möjligen en bättre ekonomi.

Tarot | Mynt, Mynt | 2

2 Mynter
Jämvikt

Två Mynter representerar rörelse, förändring och experiment. Det är ett kort som indikerar någon form av jonglering – pengar i privatlivet, eller ett extrajobb eller jonglering av fritid och arbete, eller jonglering mellan arbete och kärlek.

Tarot | Mynt, Mynt | 3

3 Mynter
Nyheter

Tre Mynter indikerar att du måste arbeta med andra för att få jobbet gjort. Tre Mynter indikerar också affärer i inledningsskedet. Mycket arbete utan omedelbart resultat. Tre Mynter indikerar också en inlärningsperiod. Något nytt kommer, möjligen en liten vinst eller utbildning.

Tarot | Mynt, Mynt | 4

4 Mynter
Material

Fyra Mynter indikerar ekonomisk säkerhet. Kortet kan vara en varning för problem med kontroll, lust och svartsjuka samt envishet. Fyra Mynter kan också indikera att du håller fast vid det du har och rädsla för förlust. Material stabilt – balans i materialet.

Tarot | Mynter, Mynter | 5

5 Mynter
Begränsning

Fem Mynter är ett tecken på materiella problem. Du står inför dåliga tider ekonomiskt. Materiella svårigheter. Förlust av pengar eller position. Sparsamhet på grund av begränsade resurser.

Tarot | Mynt, Mynt | 6

6 Mynter
Lektioner

Sex Mynter är ditt kort för generositet och hjälp från andra. Kortet hänvisar till gåvor, sympati, vänlighet, tacksamhet, belöning och skydd. Resa för utbildning. ekonomiskt bidrag.

Tarot | Mynt, Mynt | 7

7 Mynter
Planering

Sju Mynter indikerar långsam tillväxt. Kanske står du vid ett vägskäl – du behöver en kursändring eller en helomvändning. Kortet kan också visa olika former av obetalt arbete. Inför valsituationer av ekonomisk karaktär. Reflektioner över framtida ekonomi.

Tarot | Mynt, Mynt | 8

8 Mynter
Flitig

Åtta mynt representerar Flitig. Kortet kan tyda på att du är för uppslukad av arbetet. Du har inte tid för något annat i ditt liv. Färdigheter och talanger i materialet. Nya arbetsområden och intressen.

Tarot | Mynt, Mynt | 9

9 Mynter
Gåvor

Kortet kan indikera gåvor, arv, vinst eller ökad inkomst. Kortet står också för självkännedom och god smak. Oväntade pengar, gåvor, gåvor, eventuellt ett arv. Dina mynt är klokare när du har materiell säkerhet och alla dina behov täcks.

Tarot | Mynt, Mynt | 10

10 Mynter
Säkerhet

Tio Mynter representerar rikedom och stabilitet. Dina pengar i luften. Du kommer snart att uppnå pengar. Ibland visar kortet en stor kostnad. Stabilt material. Säker position.

Tarot | Mynter, Mynter | 11

11 Myntenes Page
Bidrag

Myntenes Page handlar om att börja smått. Meddelanden om pengar på väg. Lyckliga meddelanden relaterade till pengar.

Tarot | Mynt, Mynt | 12

12 Myntenes Ridder
Erövring

Ett avtal på gång som har med ekonomi att göra. Pengar har kommit eller kommer. Myntriddaren hänvisar till fördelarna man kan få av att göra tråkiga men användbara saker. Du vill erövra nya marknader och har din egen förmåga att få saker gjorda. Men du kan bli blind för andra värden än pengar och kan bli lite för självisk och hänsynslös i din strävan efter framsteg och tillväxt.

Tarot | Mynt, Mynt | 13

13 Myntens drottning
Övervägande

Myntens drottning står för ekonomisk kompetens och omtanke. Det verkar som att du förvaltar din förmögenhet ansvarsfullt och använder den för att hjälpa andra. Du har en djup känsla och förmåga att få saker att gro och växa. Ordning och ordning. En kvinna som är stabil, snygg och praktisk.

Tarot | Mynt, Mynt | 14

14 Myntens Kung
Beslut

Myntens kung indikerar att du måste hålla åtaganden, reparera det som är trasigt, tjäna pengar, sponsra en ny prestation. Materiell säkerhet är viktig för det. Det lönar sig att ha tålamod och planera långsiktigt. Ökad rikedom, säker position i livet.

Navigation Komplett
Tarot
Navigation Dra
Tarot
Navigation Essens
Tarot