Allt om Tarot | Lilla Arkanan | Svärd

Tarot Svärd

Svärd
Representerar det mentala planet. De speglar våra mentala tillstånd. Du kan också kalla det för det mentala medvetandeplanet. När du drar ett kort från svärden pekar det mot den intellektuella kvaliteten hos tankar, attityder och övertygelser. Svärden pekar på aktivitet som äger rum på det mentala medvetandeplanet. När vi börjar reflektera och bearbeta den fysiska verkligheten är vi i svärden.

Svärdens ess | Två svärd | Tre svärd | Fyra svärd | Fem svärd | Sex svärd | Sju svärd | Åtta svärd | Nio svärd | Tio svärd | Svärdens Page | Svärdens Riddare | Svärdens Drottning | Svärdens kung

1234567
891011121314

Arcana Minor (de små mysterierna) täcker från nr 1 till nr 10 i var och en av tarotsetets fyra serier. Varje serie representerar olika aspekter av personligheten. Arcana Minor behandlar den konkreta fysiska verkligheten, och innehåller kunskap om konkreta ämnen som natur, geografi, fysikens lagar, matematik etc. Här berättas vad som händer på det fysiska planet.

Svärd nr 1 till 10 är i Arcana Minor.

Tarot | Svärd, Swords | 1Tarot | Svärd, Swords | 2Tarot | Svärd, Swords | 3Tarot | Svärd, Swords | 4Tarot | Svärd, Swords | 5Tarot | Svärd, Swords | 6Tarot | Svärd, Swords | 7Tarot | Svärd, Swords | 8Tarot | Svärd, Swords | 9Tarot | Svärd, Swords | 10

De sista 4 korten är Hovkort. De fyra högsta tarotkorten i var och en av de fyra serierna. Dessa kort kallas Page, Riddare, Drottning och Kung. Med andra ord väldigt lik vanliga spelkort.

Medan Major Arcana handlar om den övergripande utveckling vi människor måste gå igenom – och Minor Arcana handlar om den konkreta fysiska verkligheten – handlar Hovkortene om interaktionen vi har med andra människor, om mänskligt beteende, psyke och sinne.

Om ett Hovkort dras visar det att behärskning på en viss nivå har realiserats och är tillämplig i nuläget. Hovkortets serier (Svärd, Stavar, Mynter, Bägare) visar på vilken medvetenhetsnivå mästerskapet äger rum eller demonstreras.

Hovkort kan ses som beskrivningar av sexton människotyper, på samma sätt som de tolv stjärntecknen (västerländsk astrologi), eller de tolv djurtecknen (kinesisk astrologi). Hovkort kan alltså ses som en modell som beskriver de typiska tanke- och handlingsmönster som var och en av de 16 personlighetstyperna har.

astro tarot

Dessa 16 personlighetstyper representerar olika aspekter av personligheten och kallas de fyra fysiska mästarna (Mynter), de fyra mentala mästarna (Svärd), de fyra emotionella mästarna (Bägare) och de fyra andliga mästarna (Stavar).

Baserat på vårt namn är vi alla förknippade med ett av de 16 hovkorten, och det sägs vara den grundläggande egenskapen vi bär med oss ​​under hela livet. För att ha ett harmoniskt och lyckligt liv måste vi kunna bemästra alla 16 mästare.

Tarot Svärd

Svärden symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och utvecklingar. Från tanke till handling. I Svärdene har du händelserna, allt som rör upp och skapar din verklighet, din vardag på gott och ont.

Det finns mycket kraft i dessa kort, de vill att saker ska flytta, förändras, växa. Dominans av svärd visar känslor och tankar snarare än handling. Stor mental aktivitet och blockeringar.

Tarot | Svärd, svärd | 1

1 Svärdens ess
Styrka

En ny början på alla sätt. Starka krafter. Omvänt besvikelser och förlorad energi. Svärdens ess: Kortet med nya möjligheter inom områden relaterade till intelligens, tankar, rättvisa och logik. Kortet syftar på framgång, mod och styrka trots motgångar. Kortet kommer också att indikera en ny idé eller en förändring i attityder.

Tarot | Svärd, Svärd | 2

2 Svärd
Lättnad

Bekymmer lösta. Omvända problem löstes felaktigt. Två Svärd står för fred. En konflikt undertrycks. Man kan inte hantera allt och man bryr sig inte om konflikter som kan finnas. Du accepterar en svår situation utan att försöka förändra och påverka.

Tarot | Svärd, svärd | 3

3 Svärd
Konflikt

Konflikter med sig själv och andra, eventuellt skilsmässa. Förlust. Omvänt tvivel, obalans. Förlust eller sorg. Tre Svärd representerar hjärtesorg, skilsmässor, uppbrott och andra former av separation.Kortet indikerar tårar och inre smärta. Du vill bli sviken eller sårad i ett förhållande.

Tarot | Svärd, Swords | 4

4 Svärd
Energilös

Vila, möjligen på grund av sjukdom. Lugna. Omvänt Svårt att se framåt, möjlig långvarig sjukdom. Fyra Svärd står för vila. Det här är din tid att ta en paus. Kortet kan också indikera nödvändig sjukhusvistelse eller oavsiktlig sjukdom.

Tarot | Svärd, svärd | 5

5 Svärd
Stress

Feghet och misslyckanden. Påfrestning. Omvänd lättnad, balans och början till harmoni. Fem Svärd representerar nederlag. Kortet hänvisar till ovänlighet, stöld, fusk, brott, förnedring, förstörelse, skam, förlust, lömsk taktik, lögner, skvaller och illvilja. Inte ett bra kort.

Tarot | Svärd, svärd | 6

6 Svärd
Frihet

Lättnad, frihet. Långa resor. Omvänd bekymmer. Eventuellt planerade resor som inte blir av. Sex svärd står för resor. Det kan vara en semester, en flytt eller en resa till ett främmande land. Kortet kan också indikera meditation och studier.

Tarot | Svärd, Svärd | 7

7 Svärd
Valfrihet

Byte av bostad och arbete. Egna val som ska göras nu. Korta resor. Omvänt Svårt att komma förbi, uppskjuten resa. 7 Svärd handlar om att fly. Du är en ensamvarg som känner att du är mer effektiv ensam. Kortet kan också signalera stöld. Kanske är det någon som stjäl dina idéer. Kortet står också för hemliga planer.

Tarot | Svärd, svärd | 8

8 Svärd
Begränsning

Utanför, ledsen och ensam, förlorad med sig själv. Omvänt avsäger sig allt ansvar, känner en känsla av lättnad. 8 Svärd står för begränsningar och för en till synes omöjlig situation.

Tarot | Svärd, svärd | 9

9 Svärd
Ångest

Mardrömmar och bekymmer. Ångest och depression. Omvänt Färre olyckor, ofrivillig ensamhet. Ni svärd representerar förtvivlan. Kortet har ofta att göra med avslag, och rädslan för att inte bli älskad. Förseningar, besvikelser, skuld, oro, bedrägeri, misslyckande, grymhet, sjukdom, olyckor och olyckor är nyckelord för 9 of Swords.

Tarot | Svärd, Svärd | 10

10 Svärd
Tomhet

Olyckor, förtvivlan och saknad, trött och utmattad. Bakåt Våldsam förändring eller stillastående. Nu är du på absolut botten. Allt känns grymt, hopplöst och orimligt orättvist. Saker och ting kan inte bli värre. Något är helt klart över. Detta slut är ofta smärtsamt och kräver stor förståelse och stort mod. Kanske går någon bakom din rygg. Var försiktig med vem du litar på och tänk efter två gånger innan du skriver på något.

Tarot | Swords | 11

11 Svärdenes Page
Intensitet

Ett budskap som innebär en förändring. Ett barn som har en egen vilja och lyckas åstadkomma något bra med envishet. Omvända planer som går fel, problem med hälsan. Möjligheten till tillväxt kommer i form av ett dilemma och du bör anta utmaningarna även om du känner för det. Det är väldigt viktigt att vara sanningsenlig. Svärdenes sida kan också syfta på skvaller, skandaler, skvaller, nyheter, kontrakt, dokument och nya planer.

Tarot | Svärd | 12

12 Svärdens riddare
Turbulens

Många evenemang i ett på gott och ont. En ung intensiv man med egna mål. Vända argument och besvikelser genom oväntade händelser. Knight of Swords indikerar förändringar i ditt liv. Det kan finnas strider som ska utkämpas och fiender som ska besegras med vapen i hand. Kortet står för kamp, ​​slarv, irritation och kamp för rättvisa.

Tarot | Svärd | 13

13 Svärdens drottning
Medvetande

Tydligt tänkande och nya lösningar. En kvinna som är intelligent och snabb i aktion. Omvänt skvaller och falska rykten. En falsk kvinna som inte håller sitt ord. Svärdens drottning är van vid att vara ensam och lita på sig själv. Hon kan vara separerad, skild eller änka. Ofta hänvisar kortet till en kall, ouppnåelig kvinna. Kortet är ofta en varning om att man inte får bli lurad. Motiven ska genomskådas, och känslorna ska sätta ord på. Kortet kan också indikera en lärd kvinna i en viktig position.

Tarot | Svärd | 14


14 Svärdens Kung
Avtal

Kontrakt som har med lag eller större handlingar att göra. Handla. En man som är säker på sig själv och har en stark position. Omvänt En affär som gör mer skada än nytta. En våldsamt oärlig man med tappad kontroll. Svärdens kung är intellektuell, analytisk, vältalig, rättvis, etisk, förnuftig och logisk. Han vet vad han vill och hur han ska uttrycka det. Kortet beskriver situationer som har med omdöme och information att göra.

Navigation Komplett
Tarot
Navigation Dra
Tarot
Navigation Essens
Tarot