Tarot | Lilla Arkanan | Svärd 14, Kung i Svärd

Tarot Svärd 14
Svärdenes konge
King of Swords

Övergripande
Svärdens kung representerar logik och förnuft, integritet, etik och moral. Det är en uppmaning att använda logik, sunt förnuft, det rationella, det objektivt mätbara, huvudet över hjärtat. Svärdens kung kan representera rättsliga angelägenheter, brottsbekämpning, militär, polis och domare.

Beskrivning
Svärdens kung visar en man som sitter på en tron ​​med ett svärd i handen. Han bär en mantel och en krona på huvudet. Landskapet runt honom är kuperat och man kan se några träd. Han sitter på en kulle eller bergstopp i landskapet. Han bär sitt svärd som om han var redo för strid. Han avbildas som en mäktig monark.

Kortet symboliserar en auktoritativ figur med en känsla för vad som är sant och rättvist. Han använder sitt svärd, sin kraft energiskt, som en tydlig och synlig kraft eller hot. Han representerar den auktoritativa fadern, domaren och professorn. Han symboliserar institutionell makt.

Tolkning
Kortet har att göra med starka övertygelser, stark beslutsamhet och en stark och målmedveten moralkod – det här är något du själv kommer att behöva nu eller inom en snar framtid. Eller så finns det egenskaper du kommer att finna finns hos en person du snart kommer att träffa.

Kortet står också för ärlighet och rättvisa – egenskaper som gör att du kommer att ta itu med vad som är rättvist i livet och vad som skapar jämlikhet i livet.

Kortet kan också indikera att du har ett bra läge att göra nya planer, sätta upp mål och förverkliga dem. Du har förmågan att kontrollera din mentala aktivitet, en förmåga att få idéer och att koncentrera dig. När du drar det här kortet är det ett tecken på att det finns passionerade tankar om att uppnå ett mål, hela din varelse vill på alla plan (det vill säga fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt) gå framåt och nå framgång med en given uppgift.

Utdypning
Andra beskrivningar som betecknar Svärdens kung är: auktoritet, fokus, vilja, avsikt, institutioner, själviskhet, tyranni, struktur, struktur, rutin, intelligent, rationell, logisk, makt, auktoritet, styrka, etik, moral.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 14 – som i numerologi ofta reduceras till 5 (summan av 1+4) vilket innebär att du måste ta hänsyn till dessa två siffror i förhållande till utmaningen du frågar taroten om.

Astrologi
Kortet är kopplat till de astrologiska lufttecknen Vattumannen, Vågen och Tvillingarna.

Affirmation
Jag kan göra vad jag vill. Jag styr mot mitt mål.

Tarot | Svärd 14

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet