Tarot | Lilla Arkanan | Svärd 6, Sex i Svärd

Tarot Svärd 6
Seks Svärd
6 Swords

Övergripande
Six of Swords representerar att gå in i lugnare vatten, gå vidare eller framåt. Men det kan också representera flykt, spring, resor. Genom att gå bort från en konflikt eller potentiellt farlig situation får du självförtroendet att skydda och läka dig själv. Att kunna samla kraft och sedan bestämma sig för hur man vill hantera det man ska ifrån.

Tarotkortet uppmuntrar dig att ta avstånd från potentiella konflikter och söka lugnare vatten för att återfå din mentala och fysiska styrka. Det är också ett tarotkort som indikerar att du kan hitta hjälp i din intuition och via andliga hjälpare, som ditt totemdjur, din skyddsängel, etc.

Beskrivning
Seks Svärd visar en man som ger sig ut i en båt. Tillsammans med passagerarna finns vad som kan se ut som en kvinna och ett barn. Sex svärd står högt, kastade i båten. Bredden syns i bakgrunden. Det kan se ut som om de seglar från något grovt vatten till höger mot något lugnt vatten till vänster.

Stämningen på kortet är en blandning av uppnådd harmoni och sorg över det förflutna. Det verkar som om någon eller något säger hejdå. Kvinnan på båten tycks ha kommit över sin situation och har troligtvis överlämnat sig till ödet och hoppas på en bättre framtid.

Tolkning
Att kvinnan på kortet verkar ha accepterat hennes begränsningar. kommer att vara det första steget mot att förstå dem. Med tiden kommer du alltså att kunna hantera gamla sorger och nya svårigheter bättre. Kortet indikerar att du går från en problematisk situation eller tid till något mer tillfredsställande.

Flytten kan göras på flera sätt; antingen fysiskt från ett land eller en stad eller från någon omgivning eller från en person. Det kan också handla om en inre resa där man till exempel överger gamla negativa tankeformer och låter dem ersättas av nya mer positiva tankar och därmed en ökad kunskap.

En ljusare och ljusare tid är i sikte. Det kan också saknas vision för en lösning på ett problem. Kortet anger att olika idéer och sätt att tänka kan samlas till en helhet. Din förmåga att uppfatta saker på ett holistiskt sätt ska utnyttjas för en lösning och detta ska kommuniceras.

När du drar detta kort är det ett tecken på att du besitter förmågan till logiskt, rationellt, vetenskapligt tänkande för användning i kommunikation, om ett ämne som är nytt och behöver uttryckas på ett tydligt objektivt sätt.

Utarbetning
Andra ord som kännetecknar Seks Svärd är: resa in i en osäker framtid, målmedvetet intellekt, det holistiska objektiva intellektet, gamla sorger eller en svår väg att beträda.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 6, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande sex veckorna | månader | år så är det en fördel för dig att se på saker och ting realistiskt och objektivt. Nya idéer måste också kommuniceras objektivt.

Astrologi
Merkurius i Vattumannen. Originalitet och innovation (Vattumannen), som förmedlas (Mercury) på ett fredligt, konstruktivt och objektivt sätt.

Affirmation
Jag går in i min framtid med tillförsikt. Jag absorberar de nya sakerna som kommer till mig lätt och utan ansträngning. Jag är redo att släppa det jag inte längre behöver.

Tarot | Svärd 6

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet