Tarot | Lilla Arkanan | Stavar 6, Sex Stavar

Tarot Stavar 6
Sex Stavar
6 Wands

Övergripande
Sex Stavar representerar framgång, seger, seger, triumf, prestation och att ha fördelen. Det betyder också beröm, erkännande, applåder och goodwill.

Beskrivning
Sex Stavar visar en man som sitter på en häst. Han sitter lång och stolt och håller i en käpp som en lagerkrans är knuten till i toppen. Detta är ett tecken på seger, och mannen kommer sannolikt att bli segraren. Hans häst har en grön mantel över sig, som symboliserar hoppet och lyckan mannen har/hat med sig. Mannen kröns med en lagerkrans.

I bakgrunden finns några personer som också verkar följa med och fira och njuta av evenemanget. Det är troligen en procession eller segertåg. Kortet symboliserar framgång och optimism och en tid präglad av styrka och självförtroende.

Tolkning
Sex Stavar står för seger och indikerar att när vi har letat tillräckligt länge, när vi har gjort alla möjliga ansträngningar, kommer det plötsliga genombrottet och segern. Så vad du kan lära dig här är att ansträngning och självdisciplin kan löna sig.

Kortet säger att du ska genomföra det du har planerat. Det finns tydliga tecken på framgång och stora prestationer. Du har slutfört ett projekt och kan nu triumfera och glädjas.

Kortet kommer också att indikera att din seger erkänns och kommer därför att leda till ökat ansvar och/eller befordran. När du drar det här kortet är det ett tydligt tecken på att du står inför ett betydande genombrott när det gäller kreativitet, insikt eller perception – vilket kan manifestera sig både på jobbet och hemma.

Utdypning
Andra ord som beskriver Sex Stavar är: framsteg, expansion, goda tider, förnyelse, genombrott, ledarskap, optimism, tydlighet, lycka, triumf och framgångsrikt slutförande av ett projekt.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 6, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 6 dagarna | veckor | månader | år kommer det att vara en fördel för dig att uppleva en slags seger vad gäller ditt kreativa uttryck.

Astrologi
Jupiter i Lejonet. Vi upplever överflöd och glädje (Jupiter) av att ha uttryckt oss kreativt (Lejonet).

Affirmation
Jag lyckas och trivs. När jag triumferar är det till fördel för hela mänskligheten.

Tarot | Stavar 6

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet