Tarot | Lilla Arkanan | Mynter 3, Tre i Mynt

Tarot Mynter 3
Tre Mynter
3 Pentacles

Övergripande
Tre mynter representerar lärande, studier och lärlingsutbildning. Det innebär också hårt arbete, beslutsamhet, engagemang och engagemang.

Beskrivning
Tre Mynter visar tre män i ett kyrkorum. En, en arbetare, kanske en skulptör, står på en bänk och arbetar och håller en kopp i handen. En munk och en gycklare står och tittar på ritningarna för byggnaden. Ovanför dem är ristade tre mynt i en triangel.

Kortet symboliserar både att ett projekt – en byggnad växer, men symboliserar också din egen personliga tillväxt. Kortet indikerar att kreativitet och kärlek hänger ihop, och att du inser dig själv och blir mer tillfredsställd av att lägga hela ditt liv och din energi på arbete.

Tolkning
Kortet symboliserar att vägen till tillväxt och expansion går genom hårt arbete. Det tyder på att det fortfarande återstår mycket arbete med det arbete eller projekt du arbetar med. När du drar det här kortet är det ett tecken på att du sannolikt är fast besluten att hålla fast vid och slutföra projektet, oavsett hur svårt eller frustrerande uppgiften kan vara.

Det är nödvändigt att du ger allt du har i dig. Men gör det, för det lönar sig. Gör dock klart vad du vill få ut av dina ansträngningar för att arbeta fokuserat och effektivt på samma gång.

Samtidigt antyder kortet också att du genom ett meditativt förhållningssätt till dina aktiviteter kommer att kunna känna en tillfredsställelse i att du när du arbetar uppfylls av själva handlingen. En upplevelse av helhet och hängivenhet kommer att följa, vilket också kan beskrivas som det flow du känner när du arbetar.

Utveckling
Andra ord som kan känneteckna Tre mynt-kortet är: framgång, självförverkligande genom arbete, mödosamt arbete, ihärdig ansträngning, arbetshäst, hantverkaren och formgivaren.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 3, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 3 dagarna | veckor | månader | år kommer det att vara fördelaktigt för dig att slutföra arbetet eller projektet du arbetar med. Vägen till tillväxt och expansion går genom hårt arbete.

Affirmation
Jag ger mig på arbetet. Jag upplever meningsfullhet i mitt arbete. Jag är meditativ i mitt arbete.

Tarot | Pentacles 3

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet