Allt om tarot | Stora Arkanan | Magikern

Tarot Major Arcana 1
Magikern
The Magician

Overordnet betydning
Når du blir tiltrukket av Magikern, er det et tegn på at du har alle ferdighetene og evnene du trenger for å lykkes. Du er klar og energiene er med deg. Magikeren sier at du må bruke ditt intellekt, konsentrasjon og viljestyrke for å få ting til å skje.

Magikeren kan også referere til en bestemt tid når du har makten til å manifestere resultatet du ønsker. Hvis Magikern refererer til andre mennesker i livet ditt, refererer kortet til noen du kan lære av, noen hvis ferdigheter og visdom vil imponere deg.

Beskrivelse
Kortet viser magikeren iført en rød kappe, som symboliserer ønsket hans, og en hvit tunika, som symboliserer renheten til hans ånd. De røde rosene og hvite liljene i forgrunnen er de ytre refleksjonene av disse egenskapene.

På bordet foran ham står rekvisittene hans: sverd, stav, beger og mynter. Disse representerer de fire astrologiske elementene: mynter (jord), sverd (luft), Stavar (ild) og beger (vann). Disse representerer forskjellig atferd eller måter å kommunisere eller forholde seg på avhengig av situasjonen.

Mynten representerer kroppen og evnen til å kommunisere som kan støtte ressurs- eller økonomiske bestrebelser. Bägareet representerer hjertet og evnen til å kommunisere følelser. Svärdet symboliserer sinnet og evnen til å formulere ideer og tanker klart og presist. Stavarn, er et tegn på hans forbindelse mellom guder og mennesker. Det symboliserer inspirasjonene fra den guddommelige kilden, som til slutt kan bli praktiske realiteter.

Over magikerens hode er tegnet en horisontal åttefigur, det matematiske symbolet for uendelighet. Dette er et tegn på Den Hellige Ånds talent for å bruke intuisjon. Redskapene på bordet antyder dermed magikerens mangfoldige muligheter og talenter.

Ibis- eller føniksstaven i magikerens høyre hånd symboliserer at han er i stand til å kommunisere fra et åndelig eller filosofisk synspunkt. En hånd som peker mot himmelen representerer evig liv. Som et belte bærer magikeren en slange som biter sin egen hale. Dette symboliserer ideen om at livet er evig selvforsynt og selvopprettholdende.

Magikern kan ses som trollkarlen som studerar ensam i sitt laboratorium, den vise doktorn som testar vetenskapens gränser. Eller så kan magikern ses mer i riktning mot gycklaren, till och med hovnarren – så länge du kommer ihåg att alla kort i Major Arcana är trumfkort som står ovanför de andra korten. Och eftersom det högsta vanliga kortet är kungen, representerar alla trumfkort något som är “större än kungar”.

Den amerikanska bibliotekarien Gertrude Moakley (1905 – 1998) undersökte tarotens rötter och skrev en bok om tarotens historia och ikonografi. Hon drog slutsatsen att tarotkorten var inspirerade av dåtidens karnevalståg, som i sin tur var inspirerade av den italienska dikten Triumfer (Triumfer I Trionfi). I den beskriver poeten Petrarca den romerska triumfceremonin där segrande generaler och deras arméer leddes i procession av fångarna och bytet som de tagit i krig. Gertrude Moakley beskriver magikern som karnevalens kung, som leder triumftåget med magiska trick och skämt.

Tolkning
Magikeren symboliserer at du har krefter som kan brukes til å starte noe nytt. Det viser at du har tid til handling og til å utfolde energien din. Kortet symboliserer behovet eller evnen til å kommunisere og er derfor utmerket som en visuell bekreftelse for å styrke ens kommunikasjonsevner.

Riktig kommunikasjon består av et valg mellom mange ulike uttrykksmuligheter, kombinert med riktig timing. Dermed gjenspeiler kortet også tilpasningsevne og allsidighet. Magikeren symboliserer at du har reserver av kraft og dynamikk. Ditt valg ligger i om du vil bruke sinnet (sverdet), fantasien (staven), hjertet (koppene) eller kroppen (myntene) i uttrykket ditt.

Vær oppmerksom på om det er noe du ønsker å kommunisere og tenk på hvilken måte det vil være best – og verst – å gjøre dette på. Kortets positive aspekt er viljestyrke, mens dets negative side peker på svakhet i vilje eller mangel på fasthet. Det er opp til deg å utforske alle alternativer og handle med verktøyene du har til rådighet.

Viljestyrke, vilje til å ta en risiko, evner til å trekke krefter ovenfra og lede dem til manifestasjon, kreative og taktfulle evner. Det er på tide at du sier din mening.

Utdypning
Fleksibilitet, vilje, illusjoner, magisk arbeid, kreative initiativ, vilje, mannlig energi, trang til å utrette noe, bevissthet om midlene du har fått som menneske, evner og muligheter for nye satsinger.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 1, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør tarotkortene om.

Astrologi
Kortet er knyttet til planeten Merkur og uttrykk gjennom kommunikasjon.

Affirmation
Jeg kommuniserer effektivt. Jeg kommuniserer tydelig. Jeg innser meg selv. Jeg har det som skal til for å endre situasjonen. Jeg har ansvar for meg selv.

Tarot | Arcana 1

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet