Feng Shui | Ba Zhai

Feng Shui

Åtta hus, Ba Zhai Feng Shui

Åtta hus, Ba Zhai, Feng Shui innebär att du använder Ba-Gua för att ta reda på vilka delar av ditt hem som representerar olika områden i ditt liv och sedan främja dessa områden genom att göra råden som BaGua’ one-attribut.

Ba-Gua

Ba-Gua

De nio fälten representerar vart och ett av livet, en aspekt av vårt liv – till exempel “Rikdom och välstånd”, “Erkännande och berömmelse”, “Kärlek och relationer” etc.

När du har placerat Ba-Gua ovanpå ditt hems planlösning och därmed identifierat vilka rum som representerar livets nio områden, kan du börja med att titta på hela ditt hem för att se om det finns områden som är tydligt röriga och hindrar energin. Chi i flödande.

Om så är fallet kan du använda Ba-Gua för att se vilka områden i livet dessa områden/rum täcker. Du kommer förmodligen att bli förvånad över sambandet mellan röriga och lågenergiområden i ditt hem och livsområden som släpar efter.

Du kan också använda Ba-Gua på ett sådant sätt att du väljer ett område i livet där du tror att du saknar framsteg och sedan använda råden i Ba-Gua för att främja detta område av livet.

Feng Shui

KLICKA OCH LÄR!

Feng Shui | Ba Zhai | 1

Rikdom &
Framsteg
Livsområde 1

Feng Shui | Ba Zhai | 2

Igenkänning &
Berömmelse
Livsområde 2

Feng Shui | Ba Zhai | 3

Kärlek &
Partnerskap
Livsområde 3

Feng Shui | Ba Zhai | 4

Hälsa &
Familj
Livsområde 4

Feng Shui | Ba Zhai | 5

Barn &
Kreativitet
Livsområde 5

Feng Shui | Ba Zhai | 6

Visdom &
Självutveckling
Livsområde 6

Feng Shui | Ba Zhai | 7

Karriär
& Jobb
Livsområde 7

Feng Shui | Ba Zhai | 8

Vänner
& resor
Livsområde 8

Feng Shui

Du måste rita din grundplan i en storlek så att den kan täckas helt av Ba-Gua. Rita den dock inte för liten. Om det finns ett av fälten i Ba-Gua som inte täcker ett rum, är detta livsområde mycket försvagat eller saknas helt.

Du kan fritt välja om du vill använda Ba-Gua i versionen där det är en fyrkantig tavla uppdelad i nio mindre rutor – eller så föredrar du versionen där tavlan är uppdelad i åtta kompassriktningar och mitten. Oavsett vilken BaGua du använder så är tillvägagångssättet helt identiskt genom att du delar upp bostaden i olika boendeytor och kan sedan använda olika åtgärder för att stärka dessa ytor.

Du överför de nio områdena till ditt hem genom att placera BaGua så att ytterdörren öppnas över mittfältet i den nedre raden.

Feng Shui

BaGua måste bestämmas i förhållande till huvuddörren eller den dörr som används mest för att komma in i ett rum. Även om du sällan använder ytterdörren måste Ba-Gua fortfarande bestämmas utifrån detta. Du behöver bara en annan dörr, t.ex. din altandörr som “huvuddörr” om du aldrig använder den riktiga ytterdörren.

Om du bor i en lägenhet börjar Ba-Gua vid din ytterdörr, där din lägenhet börjar. Har du ett tvåvåningshus har BaGua störst effekt på bottenvåningen, men varje våning har sin egen BaGua. Här används det översta steget som “huvuddörr”.

BaGua kan användas i alla rum i hemmet. Ett rum har ibland mer än en ingång. Här används den dörr som används mest. Dörröppningar utan dörrar kan också vara entréer.

Feng Shui

BaZhai Feng Shui

Feng Shui