Tarot | Lilla Arkanan | Bägare 5, Fem bägare

Tarot Bägare 5
Fem Bägare
5 Cups

Övergripande
Fem Bägare representerar en dominans av negativa känslor och tankar. Sorg, saknad, ensamhet och förtvivlan. Rädsla för att bli övergiven, sviken. Det är ett kort med mycket negativt känslomässigt bagage.

Beskrivning
Fem Bägare visar en mörk gestalt stående i ett landskap, insvept i en lång svart mantel. Han betraktar tre välta bägare, som symboliserar en förlust eller besvikelse som är svår att bära. Bakom honom finns två koppar som fortfarande står upprätt – visar att allt inte är förlorat, de representerar den positiva sidan av situationen – men de vi kunde han bara se om han vänder sig om.

En bit från honom finns en bro som leder över till en byggnad. Om han konfronterar sina problem och sin nuvarande situation kommer han att kunna ta sig över bron in i framtiden. Så länge han passivt sörjer kommer han att vara avskuren från att se nya möjligheter och förändras.

Tolkning
Fem Bägare står för besvikelse, besvikna förväntningar, förlorad balans, oväntad störning eller ett problematiskt förhållande. Antingen uppfylldes inte dina högt ställda förväntningar, eller så finns det en sjudande rädsla för besvikelse. Det handlar om att se positivt på vad man kan lära sig av situationen.

Om besvikelsen upplevdes tidigare var det förmodligen fem år sedan, och när du drar kortet indikerar det en vilja att lösa den besvikelsen under de kommande fem veckorna till fem månaderna. Kortet indikerar att det är en svår tid, men samtidigt att det finns hopp för framtiden.

Utdypning
Andra ord som kännetecknar de fem av kopparna är: osäkerhet, besvikelse, besvikna förväntningar, förlorad jämvikt, ånger, problematiska relationer, en överhörd inre röst, förbittring över händelser i det förflutna, sorg, melankoli, separation och förlust.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 5, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 5 dagarna | veckor | månader | år så är det en fördel för dig att lägga undan gamla besvikelser.

Astrologi
Mars i Skorpionen. Du står inför en stark besvikelse (Mars) som bottnar i något djupt inom dig (Skorpionen).

Affirmation
Jag ser min verklighet genom de illusioner jag har skapat. Jag väljer att se möjligheter. Jag är redo för förändring.

Tarot | Bägare 5

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet