Tarot | Lilla Arkanan | Svärd 9, Nio i Svärd

Tarot Svärd 9
Nio Svärd
9 Swords

Övergripande
Nio Svärd representerar ångest, rädsla, oro, skuld, ånger, glädjelöshet, mardrömmar, sömnlöshet och förtvivlan. Det representerar stress, bördor, negativt tänkande, känslor av hopplöshet och djup olycka.

Men liksom de andra varningskorten i Svärd kan kortet ses som att det påpekar att inga negativa händelser faktiskt händer, bara att din rädsla och ångestnivåer är så höga att de får dig att känna att saker och ting är värre än de är.

Således är kortet en inbjudan till reträtt, ge dig själv en andningspaus och lugn för att få ordning på dina tankar och sinne. Efter detta kommer du att kunna se saker tydligt och hitta mer konstruktiva handlingsmönster och tankesätt.

Beskrivning
Nio Svärd visar en man som sitter i sin säng. Man kan se att han precis har vaknat eller att han gråter. Han täcker sina ögon och ansikte med båda händerna. Ovanför honom svävar nio svärd i en svart luft. Han verkar hålla för ögonen eftersom han just har fått en insikt av stor betydelse. Kortet symboliserar en känsla av katastrof eller rädsla som råder i sinnet.

Men ingen sorg eller smärta verkar ha drabbat mannen – han är oskadd. Detta tyder på att smärtan eller sorgen upplevs mer hos mannen. Smärtan han upplever skapas av tankens kraft, den speglar inte verkligheten. Det är som en mardröm som kan vara skrämmande och smärtsam, men den är inte verklig.

Tolkning
Kortet symboliserar att ditt lidande härrör från din fantasi. Sorgerna och oron är stora och betungande. Kortet indikerar att du är grym mot dig själv. Du kan utöva självbestraffning och spela rollen som martyr.

Kortet visar att du lägger ner mycket kraft och energi på att lägga ner dig själv. Om du till exempel fattar ett beslut plågar du dig själv med att det var fel beslut. Och om du inte fattar ett beslut, skyller du dig själv för din obeslutsamhet.

Kortet talar om för dig att du måste känna igen detta destruktiva mönster innan du kan släppa det. Förlossningen kan också ligga i att få sätta ord på problemen och inse att man inte behöver ta all världens sorger och problem på sina axlar. En förändring i beteende på detta område kan vara slutet på dina illusioner. Svik inte dig själv!

Utdypning
Andra ord som kännetecknar Nio Svärd är: vision av undergång, panik, självfördömelse, sjukdom och skam.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 9, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande nio dagarna | veckor | månader | år kommer det att vara en fördel för dig att släppa självkritiska tankar och inte längre bedöma dig själv om vad du ska göra, hur du ska se ut eller hur du ska leva ditt liv.

Astrologi
Mars i Tvillingarna. Energisk och aggressiv (Mars), använder du tanken för att försiktigt och uppfinningsrikt (Tvillingarna) kritisera dig själv.

Affirmation
Jag möter verkligheten. Jag förlåter mig själv.

Tarot | Svärd 9

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet