Tarot | Lilla Arkanan | Mynter 7, Sju i Mynt

Tarot Mynter 7
Sju Mynter
7 Pentacles

Övergripande
Sju Mynter representerar belöning, skörda vad du har sått, den framgången är precis runt hörnet. Det kan också innebära att du står vid ett vägskäl när det kommer till vilken riktning du ska ta i livet eller att du måste inventera saker och fatta ett beslut.

Beskrivning
Sju Mynter visar en man som står på en åker eller trädgård och lutar sig mot ett trädgårdsredskap. Han står stilla och tittar intensivt på en buske som han måste ha hjälpt till att växa. I busken finns sex mynt – det sjunde myntet ligger på marken vid hans fötter. Kortet symboliserar att det är ett avbrott i arbetet med ett projekt eller ett stycke kreativt arbete.

Sju representerar den sjunde dagen, som var vilodagen i världens skapelse. Men kortet representerar också en valsituation – mannen har två olika färgade skor på sig, vilket symboliserar att han står mellan två val eller situationer och inte riktigt vet vad han ska göra och om han kan lita på tillväxtprocessen.

Tolkning
Kortet symboliserar möjligheter i ditt liv och att du måste släppa dina tvivel för att ditt arbete ska bära frukt – det kommer det! Kortet talar också om att du måste fortsätta arbeta om dina ansträngningar inte ska vara helt bortkastade. Du har oro för misslyckanden angående affärer, ekonomiska frågor eller områden relaterade till själ och/eller kropp.

Därför tenderar du att säga upp dig, dra dig tillbaka till välbekanta ramar och begränsa dina handlingar till det som är absolut säkert. Kortet indikerar att du är blockerad av oroliga förväntningar, vars innehåll och kvalitet du bör undersöka.

Utveckling
Andra ord som kan beskriva Sju Mynter är: tålamod, tillit, uppfylld potential, valsituation, svårt beslut, saker tar tid, väntan, tillväxt, hårt arbete som lönar sig, skörd, belöning, vinst, resultat, utbetalningar, manifestation av idéer eller mål, arv, odling, dräktighet, omvårdnad, uthållighet, tålamod, närmar sig pension, avsluta det du påbörjat.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 7, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 7 dagarna | veckor | månader | år är det en fördel för dig att hålla fast vid några alternativ. Att släppa taget om dina tvivel och sträva efter möjligheter kommer att bära frukt.

Affirmation
Jag tror att allt som händer i mitt liv tjänar mitt eget bästa. Jag litar på att mitt arbete kommer att bära frukt. Jag har förtroende för mina beslut och val.

Tarot | Pentacles 7

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet