Tarot | Lilla Arkanan | Stavar 3, Tre Stavar

Tarot Stavar 3
Tre Stavar
3 Wands

Övergripande
Tre Stavar representerar frihet, äventyr, resor, flytt utomlands och främmande länder.

Beskrivning
Tre Stavar visar en man som står med ryggen mot betraktaren. Tre Stavar står runt honom, och han håller och lutar sig mot en. Du ser honom ovanför ett orange hav, på vilket några skepp seglar. Kortet symboliserar en idé som har fötts eller ett projekt som har startat. Det som behövs nu är att jobba med projektet om det ska manifesteras fullt ut. Det krävs att energi och kraft läggs på arbetet för att materialiseras och nå målet.

Tolkning
Den orange färgen som kännetecknar kortet indikerar att du är full av livsenergi och vitalitet. Men trots den yttre dynamiken förblir den inre dynamiken orörd och tydlig. Kropp, sinne och själ är i harmoni. När du drar det här kortet är det ett tecken på att ärlighet och integritet är i främsta rummet.

Det är en djup andlig önskan att behålla din integritet på alla nivåer. Respektera denna önskan. Men som antytts tidigare indikerar kortet också att du är på väg att nå ditt mål, men att du bara är på väg och att det fortfarande finns mycket att göra.

Det kan därför finnas en känsla av smärta eller besvikelse eftersom fulländningen inte har nåtts. Men det är ett positivt kort, och eventuella negativa tankar och känslor får inte låta dig tappa målet ur sikte.

Utdypning
Andra ord som kännetecknar Tre Stavar är: integritet, ansvar, dygd, entreprenör, resor, utlandsflyttning, främmande land, framförhållning, framtidsplanering, framåt, uppleva livet, sprida vingar, äventyr, långväga, expansion, tillväxt.

Siffror
Tarotkortet är kopplat till siffran 3, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 3 dagarna | veckor | månader | år kommer det att vara en fördel för dig att ha detta korts energi i åtanke.

Astrologi
Solen i Väduren. Den/din dynamiska energi (solen) rör sig i nya riktningar där integriteten upprätthålls. Det säger något att du bara ska gå i nya riktningar när du kan göra det med integritet – där du gör vad du säger att du ska göra, och du kan lita på ditt ord.

Affirmation
Jag är i min egen tystnad. Jag är på väg och allt är bra. Jag agerar utifrån vad som är sant för mig själv.

Tarot | Stavar 3

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet