Tarot | Lilla Arkanan | Bägare 6, Sex bägare

Tarot Bägare 6
Seks Bägare
6 Cups

Övergripande
Seks Bägare representerar nostalgi, barndomsminnen, fokus på det förflutna. När det här kortet dyker upp i ett Tarot-uppslag kan du bli påverkad av tidigare händelser, minnas det förflutna eller tänka på någon från ditt förflutna. Kortet kan också betyda hemlängtan.

Beskrivning
Seks Bägare visar en pojke och en tjej som står i en slottsträdgård. Den lilla pojken ger flickan en kopp med en blomma i. Runt dem finns fem andra koppar med blommor i. Det råder en atmosfär av öppenhet, sårbarhet och tillit. Tiggerierna med blommor symboliserar att kreativ insats leder till belöning. Kortet indikerar en vilja att engagera sig i ett trevligt utbyte med en älskad eller ett projekt – eventuellt överlämnande till sin egen känslomässiga rikedom.

Tolkning
Seks Bägare står för njutning och indikerar att du ska njuta av allt livet ger dig till fullo. Detta är det bästa sättet att uttrycka din tacksamhet. Kortet uppmuntrar dig att acceptera och ägna dig åt glädjen, lusten, njutningen både på det fysiska, det sinnliga och andliga planet.

Det kan handla om att låta det inre barnet komma ut och uttrycka förundran, tacksamhet och kärlek. Det kan också handla om att hålla fast vid minnen, bli nostalgisk och idealisera det förflutna. Här kommer det vara viktigt att investera energi i nuvarande eller framtida projekt, för det är nu som en dröm är redo att manifestera sig för dig.

Utdypning
Andra ord som kan appliceras på Seks Bägare är: uppmärksamhet på det förflutna, se världen genom ett barns ögon, barndomsminnen, tidigare influenser, längtan, hemlängtan, nostalgi, enkelhet, barndom, omognad, stöd, skydd. De tidigare insatserna ger nu resultat.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 6, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande 6 dagarna | veckor | månader | år är det en fördel för dig att uppleva njutning som ett uppfriskande och förnyande inslag.

Astrologi
Sol i skorpionen. Du kommer att kunna uppleva njutning (Sol) på en mycket djup nivå (Skorpionen).

Affirmation
Jag är öppen och förtroendefull. Jag njuter av frukten som mina handlingar har burit. Jag njuter av vad livet ger mig.

Tarot | Bägare 6

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet