Tarot | Lilla Arkanan | Svärd 1, Ess i Svärd

Tarot Svärd 1
Svärdens Ess
Ace of Swords

Övergripande
Svärdens ess representerar nya idéer, nya början, nya projekt, nya planer och genombrott. Det indikerar också intellektuell förmåga, mental klarhet, klart tänkande och koncentrationsförmåga. Kortet representerar att fatta rätt beslut, att vara rättvis.

Beskrivning
Svärdens ess visar en bild av en stor glödande hand som dyker upp från ett moln och håller ett svärd. Ovanför svärdet svävar en krona med två grenar – fredens olivkvist och segerpalmen som hänger från den. Bergslandskapet nedanför verkar kargt och oframkomligt. Esset markerar början på något nytt.

Svärdens ess är tveeggat och kan skära i två riktningar. Svärdens ess representerar elementet luft och symboliserar människans förmåga att tänka tankar; skapa visioner, formulera idéer och tänka logiskt. Med tanke och tillhörande förmågor kan man välja antingen att hantera idéer: göra genombrott i en livgivande riktning (inom medicinens eller naturvetenskapens värld) eller i en riktning som kan vara potentiellt destruktiv.

Tolkning
Svärdens ess indikerar intellektuell klarhet, originellt tänkande, briljant sinneskraft och gudomlig inspiration. Svärdens ess är en symbol för kreativ kraft som härrör från intellektuell klarhet. Det symboliserar förmågan att särskilja i situationer där känslor eller tankar upplevs som förvirrade. Svärdens ess hjälper oss att skära igenom illusioner så att säga. Det är med vår urskillning och gudomliga inspiration som vi bestämmer vilka val vi ska göra.

Det är upp till människan att använda denna förmåga och klarhet för att få insikt och kommunicera de erkända sanningarna. Men kom ihåg att vara i kontakt med ditt hjärta/kärlek innan du berättar för andra vad du har känt igen. På så sätt kan du säkerställa att insikter används i livgivande syfte snarare än i destruktiva syften.

Svärdens ess symboliserar också en ny början. En början som med största sannolikhet kommer att föra något bra med sig: det blir en början som också får ett tillfredsställande och konstruktivt slut. Detta beror på att svärdet är förknippat med en krona, som är en symbol för seger. Men på vägen mot seger kan det finnas en upplevelse av inre konflikt. Detta kan behövas för att få en ordentlig start på det nya som dyker upp.

Den inre konflikten kommer att visa sig i form av mental förvirring och oklarheter när det gäller att särskilja och fatta beslut. Det kan också vara så att du upplever ökad styrka att bära det du i grunden upplever som sanning ut i livet. Det positiva i konflikten måste då ses i att den stimulerar och uppmuntrar till mer positiva och sanna lösningar.

Utdypning
Andra ord som beskriver svärdens ess: Det tveeggade svärdet som skiljer gott från ont, mental klarhet, originalitet, inspiration, utökad uppmärksamhet, upplevd smärta, klarhet, mottaglighet, styrka och motstånd.

Siffror
Tarotkortet är kopplat till siffran 1, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att nästa vecka | månad | år kommer det att vara fördelaktigt för dig att uttrycka eller arbeta med den innovativa, kreativa och intellektuella sidan av dig själv.

Astrologi
Kortet är kopplat till lufttecknen: Vågen, Vattumannen och Tvillingarna.

Affirmation
Jag har mod och styrka, även i situationer som verkar svåra. Jag är redo att börja något nytt. Jag använder mitt hjärta för att fatta rätt beslut. Jag använder min tankekraft för goda syften. Jag litar på mitt omdöme. Jag tänker klart.

Tarot | Svärd 1

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet