Allt om Tarot | Lilla Arkanan | Stavar

Tarot Stavar

Stavar
Arcana Minor (de små mysterierna) täcker från nr 1 till nr 10 i var och en av de fyra serierna i tarotuppsättningen. Varje serie representerar olika aspekter av personligheten.

Arcana Minor behandlar den konkreta fysiska verkligheten, och innehåller kunskap om konkreta ämnen som natur, geografi, fysikens lagar, matematik etc. Här berättas vad som händer på det fysiska planet.

Stavar 1 till 10 finns i Arcana Minor

Stavarnes Ess (Ace of Wands) Två Stavar (2 Wands) Tre Stavar (3 Wands) Fyra Stavar (4 Wands) Fem Stavar (5 Wands) Sex Stavar (6 Wands) Sju Stavar (7 Wands) Åtta Stavar (8 Wands) Nio Stavar (9 Wands) Tio Stavar (10 Wands) Stavarnes Page (Page Wands) Stavarnes Ridder (Knight Wands) Stavarnes Drottning (Queen Wands) Stavarnes Kung (King Wands)

1234567
891011121314

Tarot | Wands, Stavar | 1 Tarot | Wands, Stavar | 2 Tarot | Wands, Stavar | 3 Tarot | Wands, Stavar | 4 Tarot | Wands, Stavar | 5 Tarot | Wands, Stavar | 6 Tarot | Wands, Stavar | 7 Tarot | Wands, Stavar | 8 Tarot | Wands, Stavar | 9 Tarot | Stavar, Stavar | 10

Stavar representerar det andliga planet. De speglar vår intuition, insikt, jag, identitet, energi och vitalitet. När du drar ett kort med pinnar pekar det på en bild av din egen sanning och äkthet.

Förstått på det sättet att Stavar förknippas med en ovilja att misslyckas. Stavar-kort pekar därför mot vad du innerst inne känner är rätt. När vi lyckas koppla ihop den fysiska verkligheten med en självförståelse och den andliga är vi i Stavar.

De sista 4 korten är Hovkort. De fyra högsta tarotkorten i var och en av de fyra serierna. Dessa kort kallas Page, Riddare, Drottning och Kung. Med andra ord väldigt lik vanliga spelkort.

Medan Major Arcana handlar om den övergripande utveckling vi människor måste gå igenom – och Minor Arcana handlar om den konkreta fysiska verkligheten – handlar Hovkortene om interaktionen vi har med andra människor, om mänskligt beteende, psyke och sinne.

Om ett Hovkort dras visar det att behärskning på en viss nivå har realiserats och är tillämplig i nuläget. Hovkortets serier (Svärd, Stavar, Mynter, Bägare) visar på vilken medvetenhetsnivå mästerskapet äger rum eller demonstreras.

Hovkort kan ses som beskrivningar av sexton människotyper, på samma sätt som de tolv stjärntecknen (i västerländsk astrologi), eller de tolv djurtecknen (i kinesisk astrologi). Hovkort kan alltså ses som en modell som beskriver de typiska tanke- och handlingsmönster som var och en av de 16 personlighetstyperna har.

astro tarot

Dessa 16 personlighetstyper representerar olika aspekter av personligheten och kallas de fyra fysiska mästarna (Mynter), de fyra mentala mästarna (Svärd), de fyra emotionella mästarna (Bägare) och de fyra andliga mästarna (Stavar).

Baserat på vårt namn är vi alla förknippade med ett av de 16 hovkorten, och det sägs vara den grundläggande egenskapen vi bär med oss ​​under hela livet. För att ha ett harmoniskt och lyckligt liv måste vi kunna bemästra alla 16 mästare.

Tarot Stavar

Stavar symboliserar kreativitet, aktivitet, inre eld, arbete av alla slag, skapande, konstruktion och talanger. skapar av. Snabba händelser, värme, intensitet, möjligheter, handling, handling, arbete, skapande kraft, aktivitet, motivation, dominans, kreativitet och energi.

Arbete är ditt signum för Stavarne. Dominans av Stavar indikerar situationer med arbete – kan vara en hobby, läxor, skolliga, någon form av utbildning eller en situation som kräver tid och engagemang.

Tarot | Stavar, Stavar | 1

1 Ess av Stavar
Kreativitet

En ny jobbmöjlighet. En ny start, en starkare kraft inombords. Omvänt tappa motivation, viljestyrka och lat. Ess av Stavar står för nya, kreativa projekt. Du vill få goda karriärmöjligheter. Nya intressen eller kreativa hobbies kan dyka upp. Kortet kan representera ett nytt jobb, ny energi och en ny start, och du kanske vill flytta.

Tarot | Stavar, Stavar | 2

2 Stavar
Ambitioner

Stabil grund och lovande fortsättning. Bonus eller oväntad hjälp. Makt är ett viktigt inslag i en situation med två Stavar. Du har en rejäl dos av mod, uppfinningsrikedom och energi, och är redo att erövra världen. Men du måste vänta på framgång. En ny faktor ligger tills du inte kan gå vidare nu. Du måste vänta.

Tarot | Stavar, Stavar | 3

3 Stavar
Oväntat

Tar in mycket som kan vara oväntat. Nya möjligheter. tillfredsställelse. Omvänt Svårt att hitta nya vägar framåt. Tre Stavar handlar om visioner och föraningar. Uppstarten av ett projekt har varit framgångsrik. Du har fått viktig insikt och erfarenhet och det ger styrka. För att nå längre måste du vara villig att lita på din idé, ta det första steget och leda andra mot målet.

Tarot | Stavar, Stavar | 4

4 Stavar
Harmoni

Ett lyckat projekt, gemenskap med andra. Omvänt Svår att dela, rädd för att misslyckas. Fyra Stavar är ett trevligt kort för dig. Kortet hänvisar till festliga tillfällen och högtider. Målet är nått, skörden är riklig och du är full av glädje. Det kan också indikera behovet av att bryta banden och den uppmuntrande känslan av frihet.

Tarot | Wands, Stavar | 5

5 Stavar
Konflikt

Fem Stavar står för stridigheter, konkurrens och konflikter. Du kommer att möta motstånd och krafter som drar åt olika håll. Kanske har du rivaler.

Tarot | Stavar, Stavar | 6

6 Stavar
Framgång

Sex Stavar står för seger och triumf. Kortet säger också att du kommer att få goda nyheter. Du har segern trots motstånd. Stor glädje i ett framgångsrikt arbetsprojekt, eventuellt en promotion eller affärsresa

Tarot | Stavar, Stavar | 7

7 Stavar
Förhandling

Sju Stavar står för fällande dom. Nyckelord för kortet är diskussioner, ordkrig, förhandlingar, handelskrig, byteshandel och konkurrens. Du vet att det finns fiender runt dig, men du har en bra position.

Tarot | Stavar, Stavar | 8

8 Stavar
Kommunikation

Åtta Stavar kommer ofta med nyheter och budskap av alla de slag som medför förändringar. Informationen kan vara förvrängd, så håll utkik. Du är inne i en spännande och hektisk period som kan innebära en resa. Budskap som kan förändra ditt liv. Eventuella erbjudanden.

Tarot | Stavar, Stavar | 9

9 Stavar
Övertid

Extraarbete som ger bra avkastning och trygghet. Omvänt arbete som behöver göras om, osäkerhet. Du har mött många motgångar och börjar tvivla på dig själv.

Tarot | Stavar, Stavar | 10

10 Stavar
Profit

Tio Stavar betyder förtryck och överbelastning. Du tar på dig för mycket och pressar dig själv för hårt. Du är förmodligen en riktig arbetsnarkoman. Saker och ting växer över huvudet på dig och du ser inget annat än bördor och ansvar. Säkrare ställning, full arbetsfördelning. Omvänt Mycket slit utan vinst.

Tarot | Wands, Stavar | 11

11 Stavarnes Page
Passion

Kortet pekar på en trevlig främling som erbjuder möjligheter till passion, spänning och äventyr. Du känner dig allt mer kreativ och inspirerad och nya idéer växer fram. Kortet kan innebära att du får goda nyheter och pålitlig information. Stavarnes Page lyfter fram det som tidigare var okänt.

Tarot | Stavar, Stavar | 12

12 Stavarnes Riddare
Äventyrlig

Stavarnes Riddare är charmig, vänlig, självsäker, modig, intelligent, äventyrlig och passionerad. Men han kan också vara ytlig, arrogant, dumdristig, rastlös och temperamentsfull. Kortet kan indikera stora planer för framtiden. Du kanske pratar om att flytta, byta bostad, resa eller starta nya projekt. Kortet står också för framsteg i arbetet, men också för aggression.

Tarot | Stavar, Stavar | 13

13 Stavarnes Drottning
Beslutsamhet

Drottningen av Stavarne är charmig, vänlig, kärleksfull, attraktiv, varmhjärtad, energisk, smart, förstående, generös och glad. Kortet hänvisar till fysisk och mental fertilitet och känslor som översätts till dramatisk handling. Det kan också stå för landets glädjeämnen, lojalitet, kreativa talanger och ekonomiska framgångar.

Tarot | Stavar, Stavar | 11

14 Stavarnes Kung
Auktoritet 

Kungen av Stavarne är kreativ, inspirerande, auktoritär, karismatisk, djärv, ärlig, lojal och pålitlig. Det känns naturligt för honom att ha makt och vara i centrum, och han är van vid att få det han vill. Kortet dyker ofta upp i samband med förhandlingar och avtal. Det kan indikera äktenskap, fastighetsaffärer, arv, affärsuppgörelser, välgörenhetsorganisationer eller andra finansiella affärer. Kortet kan indikera en lycklig kärleksrelation. Kortet står också för oberoende.

Navigation Komplett
Tarot
Navigation Dra
Tarot
Navigation Essens
Tarot