Tarot | Lilla Arkanan | Svärd 8, Åtta i Svärd

Tarot Svärd 8
Åtta Svärd
8 Svärd

Övergripande
Åtta Svärd representerar känslan av att vara instängd, innesluten, begränsad, backad in i ett hörn eller att ha händerna bundna. En uppfattning om hopplöshet, hjälplöshet, maktlöshet, slaveri, förföljelse och tystnad eller censur.

Det enda problemet är att det är du som ställer in det hela själv. Du utövar självcensur, du sätter upp dina egna hinder och barriärer. Du är på kartan omgiven av svärd, men du kan ta bort ögonbindeln och gå därifrån när som helst! Kortet är alltså en inbjudan att titta närmare på hur du begränsar dig, hindrar dig från att expandera, att flyga fritt.

Beskrivning
Åtta Svärd visar en kvinna i långa dräkter med armarna knutna till kroppen och ögonbindel. Runt henne sitter åtta svärd fast i marken. I landskapet bakom henne kan man se ett slott på ett berg. Kortet kan tolkas som att kvinnan lämnat slottet på väg mot nya möjligheter och en bättre framtid, men på vägen har hon hamnat i en situation där hon inte vet vad hon ska göra med sin nyvunna frihet.

Kortet indikerar en känsla av att vara instängd, och om hon själv vill och väljer att göra det kan hon lossa banden runt henne och ögonen och möta sin situation och verkligheten. Men just nu är det något som hindrar henne från att göra detta. Hon har inte tagit ansvar för sin situation och ansvaret att gå vidare.

Tolkning
Kortet symboliserar förvirring över val. Kortet indikerar att du befinner dig i en situation som du inte under några omständigheter kan ta dig ur med hjälp av tankar: med hjälp av spekulationer, analyser och planering.

Tvärtom, ju mer du tänker på din situation, desto mer tycks det dra ihop sig runt dig. Samtidigt är du i en valsituation där valet verkar oerhört svårt för dig, eftersom det verkar som att oavsett vilket val du gör så kommer det att finnas stora nackdelar med valet.

Du känner dig låst av din omgivnings begränsningar och restriktioner. Du befinner dig i ett dilemma där du är för svag för att kämpa för dina rättigheter eftersom du inte ser dem tydligt. Du är fångad av och offer för din obeslutsamhet och din vilja att överanalysera saker. En förändring till det bättre kommer, men du måste ändra ditt beteende.

Kortet antyder att frågeställaren tidigare varit bunden av hinder som har hindrat personen från att agera. Du måste vänta, lita på och ha tålamod på att ett svar eller större klarhet ska dyka upp för dig.

Utdypning
Andra ord som används för att beskriva Åtta Svärd är: tro på sin egen hjälplöshet och svaghet, illusion av att vara instängd, kris, begränsningar och en svår situation.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 8, vilket innebär att du måste ta hänsyn till detta nummer i förhållande till utmaningen du frågar taroten om. Detta uttrycks ofta på det sättet att under de kommande åtta veckorna | månader | år, kommer det att vara fördelaktigt för dig att förbli lugn och vänta på att klarhet ska komma över dina tankar och din situation.

Astrologi
Jupiter i Tvillingarna. Även om det krävs att vi växer och expanderar (Jupiter) i samband med att vi kan se och rymma många olika idéer och möjligheter (Tvillingarna), är det viktigt att inte prioritera det ena framför det andra om vi inte ser saker tydligt.

Affirmation
Jag är ansvarig för mitt liv. Jag är stark. Jag upplever min styrka i nuet. Jag är öppen för att se saker tydligt.

Tarot | Svärd 8

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet