Tarot | Lilla arkanan | Bägare 14, Kung i bägare

Tarot Bägare 14
Bägarenes Kung
King of Cups

Övergripande
Bägarens kung representerar vänlighet, medkänsla och visdom. Kortet indikerar att du är på väg att hitta balansen mellan ditt sinne och ditt hjärta. Du lär dig att kontrollera dina känslor och hitta visdomen att acceptera det du inte kan förändra.

Beskrivning
Bägarens kung visar en kung som sitter på en tron ​​som märkligt nog flyter på havet. I handen håller han en kopp. Han verkar hård och enad och blickar framåt. Runt halsen bär han ett smycke med en fisk, vilket indikerar hans koppling till vatten, känslans element.

Havet runt honom är i kaos och rörelse. Men vattnet berör honom inte, vilket kan tyda på att han kan ha kontroll över sina känslor och kan fungera som en rådgivare i känslofrågor. Bakom honom syns ett stort rött skepp som antyder sällskapet av likasinnade från vilka han är så långt borta.

Tolkning
Bägarens kung symboliserar känslomässig lojalitet. Bägarenes Kung är en vänlig, ansvarsfull man med lång erfarenhet. Han är flexibel och liberal. Han jobbar i bakgrunden och är mycket respekterad. Kortet indikerar att du längtar efter ömsesidigt utbyte med likasinnade eller en partner, och du kan fråga dig själv hur utbytet i dina relationer kan berikas.

Var ärlig om dina ambivalenta känslor om både din längtan efter djupa intima relationer med andra och samtidigt din oro för dessa känslor. Undersök dina försvarsmekanismer.

Utdypning
Andra ord som beskriver Bägarenes kung är: mildhet, generositet, god rådgivare, snäll, möjligen starka undertryckta känslor eller undertryckt ilska, klok, tolerant, diplomatisk, balanserad, generös, god man, partner, far, lojal, trogen, andlig vägledare, rådgivare.

Siffror
Tarotkortet är förknippat med siffran 14 – som i numerologi ofta reduceras till 5 (summan av 1+4) vilket innebär att du måste ta hänsyn till dessa två siffror i förhållande till utmaningen du frågar taroten om.

Astrologi
Kortet är kopplat till tecknet Kreps. Kräftan antyder din förmåga att ge stöd och omsorg till andra.

Affirmation
Jag skapar den kontakt jag behöver nu. Jag upplever gemenskap med andra, där jag kommer fram. Jag litar på mina känslor.

Tarot | Bägare 14

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!



Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!



Klicka på kortet