Feng Shui | Ba Zhai | Livsområde 2 – Erkännande och berömmelse

LIVSOMRÅDE 2
Erkännande och berömmelse
Feng Shui Feng Shui | Ba Zhai | 2 Navigation

Förstärk området om…
Du vill ha mer erkännande på ditt jobb eller hemma. Du vill ha ett gott rykte. Du vill bli känd för något du gör.

Området är förstärkta av…
Saker som främjar Chi. Diplom, utmärkelser och erkännanden. Saker gjorda av djur som ull, läder, skinn, fjädrar och ben. Bilder, affischer, foton, målningar och figurer av djur, människor, eld, solsken, kända personer du beundrar. Färska blommor och sidenblommor i rött. All belysning, elektriskt ljus, levande ljus, solljus, kristallkulor. Pyramidformade och triangulära föremål. Saker i röda färger.

TrigramTRIGRAM

Ba Zhai Feng ShuiLIVSOMRÅDEN