Allt om tarot | Stora Arkanan | Översteprästen

Tarot Major Arcana 5
Översteprästen
The Hierophant

Overordnet betydning
Översteprästen representerer en rådgiver eller mentor som kan gi deg visdom og veiledning eller en åndelig eller religiøs rådgiver som en prest, predikant eller munk. Det er et kort som peker på visdommen i å lytte til tradisjon, å følge konvensjoner.

Dette innenfor alle områder, f.eks. økonomi, politikk, medisin, utdanning og sosialt. Översteprästen tilsier ikke at du må følge de tradisjonelle normene, men påpeker bare visdommen i at du får kunnskap, råd og oversikt fra de allerede etablerte.

Beskrivelse
Översteprästen sitter på en trone i en rød pavekappe. Et hvitt bånd med et kors på er sydd på toppen. På hodet bærer han en tredelt krone (i tre nivåer), som symboliserer hans visdom om menneskets fysiske, følelsesmessige og mentale sfærer. Översteprästen opptrer i denne forbindelse som lærer.

I venstre hånd holder Översteprästen det tredelte korset; som et symbol på kropp, sjel og ånd, eller treenighet – det er symbolsk for hans åndelige autoritet. Med den andre hånden viser han et gammelt kristent tegn på velsignelse.

På hver side av ypperstepresten står en søyle. Kolonnen til høyre representerer loven og kolonnen til venstre representerer friheten til å ta et valg for deg selv, velge å adlyde eller ulydige. Det at ypperstepresten sitter mellom de to søylene symboliserer også hans rolle som fjerner av motsetninger. Ved føttene hans ligger en gull- og en sølvnøkkel, som representerer solens og månens energi.

De to herrene som kneler nederst på kortet viser at ypperstepresten også representerer den som innleder. Hver innvielse utvider vår bevissthet og krever at vi fornyer og regenererer oss selv.

At det er to skikkelser symboliserer læren om alle livets dualiteter, som for eksempel yin og yang, kvinne og mann. Översteprästen har forent de mannlige og kvinnelige delene i seg og utviklet dem til perfeksjon. Översteprästen representerer brobyggeren som danner bindeleddet mellom mennesket og Gud.

Tolkning
Översteprästen refererer til det åndelige aspektet i hver enkelt av oss som kan etablere en indre forbindelse, enhetlig opplevelse eller kommunikasjonslinje mellom vår hverdagsbevissthet og en intuitiv forståelse av det guddommelige og de åndelige lovene.

Kortet symboliserer åndelige verdier og respekt for guddommelig lov, men symboliserer ikke nødvendigvis noen spesiell religiøs retning. Forståelsen av den åndelige loven handler også om det unike forholdet hver enkelt av oss må inngå med vår helt egen idé om Gud.

Översteprästen symboliserer læring og undervisning, og ettersom det særlig er i sammenheng med familie og venner at tro og individualitet settes på prøve, er kortet spesielt opptatt av familie- og sosiale problemer og bekymringer.

Når du blir trukket til dette kortet, er det på tide å stole på din dypeste tro når det kommer til sosiale relasjoner i vid forstand.

Når du trekker dette kortet, er det en referanse til at hvis du er en søker, er det på tide å rette oppmerksomheten mot de åndelige tingene, for å utvide forståelsen av hvordan verden og livet ditt henger sammen. Kortet symboliserer et ønske om å virkelig forstå ting filosofisk eller åndelig og samtidig et ønske om å finne virkelig mening og/eller formål med livet.

Dette kan for eksempel gjøres gjennom studier, kurs i personlig utvikling, å følge en spirituell lærer eller meditasjon. Jakten på deg selv vil lede deg inn i åndelige riker. Det må imidlertid huskes at selv om frihet kan oppnås gjennom kunnskap, må man være forsiktig med å være urådig eller bruke energien sin ukonstruktivt.

Utdypning
Andre ord som kjennetegner ypperstepresten er: religion, utdanning, åndelig mening med livet, veiledning, indre eller åndelig veileder, forvandling, tjeneste og plikter. Bundet til samfunnsmessige konvensjoner. Den bundne partneren eller ekteskapet. Slaveri. Behovet for ikke å avvike. Behovet for å bli akseptert i sosiale sammenhenger.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 5, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør taroten om.

Astrologi
Översteprästen er assosiert med det astrologiske tegnet Tjuren. Tjuren symboliserer jord, og står for fysiskhet og materie. Taurus minner oss om å initiere og handle på våre ideer og gi dem form.

Affirmation
Jeg blir inspirert av situasjoner der jeg kan lære og lære av meg. Jeg er åpen for å lære nye ting.

Tarot | Arcana 5

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet