Kinesisk astrologi | Kärlek | Beste partner match

Astrologi
Bästa partner
Klicka på ditt djur
Kinesisk astrologi | Animal sign the Rat Kinesisk astrologi | Animal sign The Oxen Kinesisk astrologi | Animal sign Tiger
Kinesisk astrologi | Animal sign Rabbit Kinesisk astrologi | Animal sign Dragon Kinesisk astrologi | Animal sign the Ormen
Kinesisk astrologi | Animal sign Häst Kinesisk astrologi | Animal sign Goat Kinesisk astrologi | Animal sign Apan
Kinesisk astrologi | Animal sign Tuppen Kinesisk astrologi | Animal sign Dog Kinesisk astrologi | Animal sign Pig

Ditt bästa match är mer än bara hur väl du passar med en partner. Det är också kompatibiliteten hos ditt djurtecken – eller bristen på det! – i alla aspekter av livet. Det gäller även dina arbetskollegor, dina vänner osv.

Enligt kinesisk astrologi kan du göra livet enkelt för dig själv. Om det finns harmoni mellan ditt djurtecken och de människor du umgås med, kommer du att ha det lätt.

Därför kan du använda lite tid för att undersöka om ditt djurtecken är kompatibelt med de andra kinesiska djurtecknen. Där det finns en matchning hittar du människor som hjälper dig på vägen, bra affärspartners, människor som skyddar dig och tar hand om dig.

Där det finns konflikter hittar du människor som potentiellt är en möjlighet till konflikt. Din tur och välstånd kan mycket väl vara hotad när du kommer i kontakt med de djurtecken som du är minst förenlig med.

Du kan använda lite tid för att undersöka kompatibiliteten mellan ditt stjärntecken och de andra kinesiska stjärntecknen. Detta representerar vilka personer som kommer att hjälpa dig på vägen och vilka det finns risk för konflikt med.

San He
De tre harmonier

De tolv djur kan delas in i fyra grupper, utifrån det faktum att djurtecken har liknande temperament och sätt att tänka. Djur med fyra års mellanrum tros ha liknande temperament och sätt att tänka. De är bra på att hjälpa, förstå och stötta varandra. De går utmärkt att ha tillsammans i grupp då de fungerar riktigt bra tillsammans. Att dela upp de tolv djuren i fyra grupper om tre djurallierade eller vänner, är också känt som San He (tre harmonier).

Kinesiska djur | Grupp 1Drake, Apa, Råtta
Draken, Apan och Råttan är handlingsinriktade och visar drag av intelligens. De kan komplettera i intellekt och är kompatibla med varandra.
Kinesiska djur | Grupp 2Orm, Tupp, Oxe
Ormen, Tuppen och Oxen är djupa tänkare och är alltid medvetna om att uppnå sina mål. De kompletterar varandra i intellekt och vanor.
Kinesiska djur | Grupp 3Hästen, Hunden, Tigern
Häst, hund och tiger lutar åt frihet och har en stark känsla av personligt ego. De kan förstå varandra men är ibland själviska. Kinesiska djur | Grupp 4Get, Gris, Kanin
Geten, Grisen och Kaninen älskar fred och tror på ömsesidigt samarbete. De är alla väldigt sympatiska och göra en supermatch.

De 12 Kinesiska djur
Och de fem elementen

Vart och ett av de tolv djurtecknen är relaterat till ett av de fem elementen (Wu Xing), som ömsesidigt påverkar varandra genom att vara stödjande, dränerande eller destruktiva.

Detta påverkar interaktionen mellan två eller flera djurtecken. Djurtecken som har element som stödjer varandra kommer att stödja varandra och ta hand om varandra. Medan djurskyltar med element som förstör varandra kommer att vara destruktiva för varandra.

Kinesisk astrologi
År mellan djuren

Kinesisk astrologi arbetar med det faktum att avstånd i år mellan djurens tecken påverkar hur de kommer överens.

Kompatibla djur 4 år
Djurtecken med fyra års mellanrum antas vara kompatibla. Till exempel för råttan, så om vi räknar 4 år medurs hittar vi draken och om vi räknar 4 år moturs hittar vi apan.

Inkompatibla djur 6 år
Tecknen, som är rakt motsatta varandra, kan inte se varandra i ögonhöjd, men deras relation kan bli bra om de ömsesidigt accepterar sina roller som t.ex. äldsta och yngsta. Till exempel är det 6 år mellan råttan och hästen.

 Inte kompatibla djur 3 år
Djurtecken med tre års mellanrum är inte kompatibla. Till exempel, för råttan är avståndet tre år till kaninen och tuppen.

Kinesiska djur Kanin | Stjärntecken Hare

Kinesisk astrologi
Det är bara sunt förnuft!
Inte raketvetenskap

För en österlänning är allt en del av ett sammanhang. Allt i universum uppfattas som en nod för många relationer, och därför tror östlänningen att ingenting helt enkelt kan reduceras till en punkt i rummet eller ett ögonblick i tiden. Allt ses i sitt sammanhang och ingenting kan existera ensamt, eftersom allt är en del av, och betraktas som förutsättningar för, varandra.

Östlänningar uppfattar tid som stora och mindre cykler som upprepas. Allt återgår till sin utgångspunkt och du känner dig kopplad till denna dynamik. Faktiskt så mycket att den individuella personligheten och uppfattningen av ett “jag” smälter samman med den, som en del av ett större sammanhang.

Ditt kinesiska djur | Djur Tecken

I öst har du inga problem att föreställa dig ett medvetande utan ett “jag”. Medvetandet uppfattas som mer omfattande än “jaget” med förmågan att överskrida “jaget”, och i de högsta formerna av kognition i öst försvinner “jaget” helt och hållet. I öst föredrar människor förverkligandet av jaget genom utplånandet av “jaget”, snarare än förverkligandet av jaget genom tillägget av personligheten.

Då du känner dig som en del av större sammanhang i tid och rum har du också långsiktiga intressen. Sammantaget måste alla göra sin del för att säkerställa att stabilitet och harmoni råder i universum hela tiden.

Detta låter vagt till en början, men riktlinjen är faktiskt enkel. Du känner dig skyldig att få ut det bästa möjliga av ditt nuvarande liv, men du har också ett mycket stort intresse av att skapa största möjliga framsteg, välfärd och harmoni på lång sikt.

Ditt kinesiska djur

Om vi ​​vill förstå den etik och världsbild som råder i öst är det nödvändigt att vi förstår att deras samhälle i grunden är helt annorlunda uppbyggt än den västerländska modellen.

Östliga människor definierar sig själva, sitt öde och sin lycka, utifrån de samhällen de tillhör – och denna syn bygger på uråldriga traditioner, men också på ett socialt system som konkret inser fördelarna med att följa och hedra gemenskapen snarare än sin egen individ. intressen.

Detta är på många sätt motsatsen till den människosyn som florerar i väst. Här uppfattas den enskilda människan som fristående, självständig och ensam ansvarig för sitt öde och sin lycka. Idén om gemenskap får en österlänning att instinktivt leta efter likhet snarare än skillnad. Österns logik är en “både-och”-attityd, medan västerlandets logik är en “antingen-eller”-attityd.

Östlig logik kan vara svår att förstå då den gynnar intuition framför förnuft, symboler framför begrepp. Det österländska tänkandet är mindre intresserad av faktisk kunskap om den yttre världen, dess intresse är mer av det väsentliga väsendet, den inre världen.

Ditt kinesiska djur

Var för sig har västerländska och österländska tankar styrkor och svagheter. Den största svagheten uppstår dock om man väljer det ena framför det andra.

Det är i allmänhet fruktbart att avvänja sig från att ta ställning antingen för eller emot. Bättre att försöka komma fram till ett högre icke-motsägelsetänkande som använder det bästa av båda tillvägagångssätten.

Den kulturella kontexten i vilken dessa tänkesätt har uppstått är mycket olika, och de kan inte lätt jämföras eller användas utan att förstå dem.

När kinesisk astrologi ger dig rekommendationer om vem som är din bästa partner, vem du kommer bäst överens med, vem du är i konflikt med, vilka tider som är gynnsamma och ogynnsamma för dig etc. etc. – detta är inte förutsägelser skrivna i sten.

Detta är möjliga resultat som med fördel kan användas för att bedöma och ta itu med möjligheter och fallgropar som  konstellationen | situationen har i beredskap för dig.

Navigation Översikt NavigationHitta djur NavigationPartner