Tarotkort | Allt om tarot | Dra tarotkort

Fråga
Tarot
Tänk på en fråga och klicka på kortet!Ta en stund att tänka på din fråga innan du drar tarotkort. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara! Tarotkort tros innehålla all världens visdom. Du kan alltså konsultera tarotkort och få vägledning om vad som helst!

Tarot symbolik

Major Arcana
Fool Dåren I. Magician Magikern II. High Priestess Översteprästinnan III. Empress Keisarinnen IV. Emperor Keisaren V. Hierophant Översteprästen VI. Lovers Älskarna VII. Chariot Vagnen VIII. Strength Styrka IX. Hermit Eremiten X. Wheel of Fortune Ödeshjulet XI. Judge Rättvisa XII. Hanged Man Hängde mannen XIII. Death Döden XIV. Temperance Måtehold XV. Devil Djävulen XVI. Tower Tornet XVII. Star Stjärnan XVIII. Moon Månen XIX. Sun Solen XX. Judgment Domen XXI. World Världen

Tarot Mynter

Mynter
Pentacles Ace Myntens Ess 2 Pentacles To Mynter 3 Pentacles Tre Mynter 4 Pentacles Fyra Mynter 5 Pentacles Fem Mynter 6 Pentacles Seks Mynter 7 Pentacles Sju Mynter 8 Pentacles Åtta Mynter 9 Pentacles Nio Mynter 10 Pentacles Tio Mynter Page of Pentacles Myntens Page Knight of Pentacles Myntens Riddare Queen of Pentacles Myntens Drottning King of Pentacles Myntens Kung 

Tarot Bägare

Bägare
Ace of Cups Ess i bägare 2 Cups  To Bägare 3 Cups Tre Bägare 4 Cups  Fyra Bägare 5 Cups Fem Bägare 6 Cups Seks Bägare 7 Cups Sju Bägare 8 Cups Åtta Bägare 9 Cups Nio Bägare 10 Cups Tio Bägare Page of Cups Page i Bägare Knight of Cups Riddare i Bägare Queen of Cups Drottning i Bägare King of Cups Kung i Bägare

Tarot Svärd

Svärd
Ace of Swords Ess i Svärd 2 Swords To Svärd 3 Swords Tre Svärd 4 Swords Fyra Svärd 5 Swords Fem Svärd 6 Swords Seks Svärd 7 Swords Sju Svärd 8 Swords Åtta Svärd  9 Swords  Nio Svärd 10 Swords Tio Svärd Page of Swords Svärdenes Page Knight of Swords Svärdenes Riddare Queen of Swords Svärdenes Drottning King of Swords Svärdenes Kung

Tarot Stavar

Stavar
Ace of Wands Ess i Stavar 2 Wands Två Stavar 3 Wands Tre Stavar 4 Wands Fyra Stavar 5 Wands Fem Stavar 6 Wands Seks Stavar 7 Wands Sju Stavar 8 Wands Åtta Stavar 9 Wands Nio Stavar 10 Wands Tio Stavar Page of Wands Page i Stavar Knight of Wands Stavarnes Riddare Queen of Wands Stavarnes Drottning King of Wands Stavarnes Kung


Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor – kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du drar tarotkort. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!