Allt om tarot | Stora Arkanan | Översteprästinnan

Tarot Major Arcana 2
Översteprästinnan
The High Priestess

Overordnet betydning
Översteprästinnan besitter intuisjon kombinert med sunn fornuft. Når yppersteprestinnen dukker opp i en tarotlesning, indikerer hun at nå er tiden inne for å stole på instinktene dine, din intuisjon og handle derfra.

Beskrivelse
Översteprästinnan sitter kledd i en blå kappe. Hun bærer et hvitt kors på brystet, som kan indikere en forbindelse til Jomfru Maria, eller space & tidens kors. Hun sitter mellom en svart og en hvit søyle, som det er skrevet Jâ og Bâ på, som kan referere til de to bronsesøylene, Boas (fundament) og Jachin (styrke) som sto på terskelen til templet i Jerusalem. Sammen betyr de stabilitet.

Översteprästinnan er en eksponent for motsetninger som er i balanse med hverandre. Forhenget bak yppersteprestinnen er dekket med granatepler – frukten av død og ekteskapelig kjærlighet og det skjuler en dør til psykens indre verden. Bak forhenget kan også vann sees – symbol på det ubevisste, rikdom som er tilgjengelig via dypet av det ubevisste sinnet.

Hodeplagget hennes med krone eller horn er måneformet, noe som indikerer en forbindelse til månegudinnene Isis og Frigg. Ved føttene hennes er symbolet på den voksende månen. I hendene holder hun Torah-rullen, den guddommelige lov. Den er halvt skjult av kappen hennes for å vise at noe er skjult, holdt hemmelig og noe blir avslørt.

Tolkning
For det første symboliserer yppersteprestinnen intuisjon. Hvis det er behov for å utvikle dette, kan du oppleve en trang til å være deg selv, bli trukket til vann, forstå drømmer, delta i kontemplative eller meditative aktiviteter. Din toleranse for restriksjoner, bindinger og ytre hemninger kan være på et lavt punkt, og følelsesmessig ustabilitet kan oppstå.

Ofte trekkes du også mot dette kortet når du har en velutviklet intuisjon og er i dyp indre ro og har tillit til det du ser, både eksternt og internt.

Kortet refererer dermed også til en økt interesse for åndelige, okkulte eller esoteriske aktiviteter, som studier, meditasjon eller tjeneste. Det er ofte et ønske, gjennom disse aktivitetene, å lære mer om verden skjult for oppfatningen og sinnet. Kanskje, hvis tiden er inne, vil hemmeligheter bli avslørt for deg i form av blant annet kunnskap og sannheter. Her vises altså et stort og ennå urealisert potensial.

Det kan også vise seg at en innsiktsfull person kan ha en spesiell innflytelse på deg. Mediter og gi deg selv tid til å lytte til ditt indre. Vær mottakelig, åpen og klar. Flytt oppmerksomheten fra dine rasjonelle tanker til din intuisjon. Tiden er moden for å utvikle kvinnelige intuitive krefter. Ikke handle, vent.

Utdypning
Andre ord som kjennetegner yppersteprestinnen er: kunnskap bak intuisjon, skjult visdom, veiledende drømmer, guddommelige lover, stillhet, indre harmoni, tilgang til intuitive krefter, feminin energi, klarhet, kjølighet, alvor, oppriktighet, visdom, hemmeligheter som skal avsløres og utvikling av intuisjon.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 2, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør tarotkortene om.

Astrologi
Kortet er knyttet til Månen, som står for dype følelser og fortiden.

Affirmation
Jeg er en veldig bevisst og intuitiv person. Jeg følger min indre stemme.

Tarot | Arcana 2

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Fråga tarotkort om råd. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val. Klicka på kortet!Klicka på kortet

Tarot

Arcana Major

Dåren I. Magikern II. Översteprästinnan III. Kejsarinnan IV. Kejsar V. Hierofant VI. Älskare VII. Vagnen VIII. Styrka IX. Eremit X. Ödeshjul XI. Rättvisa XII. Hängde mannen XIII. Död XIV. Måtehold XV. Djävulen XVI. Tornet XVII. Stjärna XVIII. Månen XIX. Solen XX. Domen XXI. Världen

Tarot Mynter

Mynter

Ess av Mynter | Två Mynter | Tre Mynter | Fyra Mynter | Fem Mynter | Sex Mynter | Sju Mynter | Åtta Mynter | Nio Mynter | Tio Mynter | Page av Mynter | Riddare av Mynter | Drottning av Mynter | Kung af Mynter

Bägare

Ess av Bägare | Två Bägare | Tre Bägare | Fyra Bägare | Fem Bägare | Sex Bägare | Sju Bägare | Åtta Bägare | Nio Bägare | Tio Bägare | Page av Bägare | Riddare av Bägare | Drottning av Bägare | Kung av Bägare

Tarot Svärd

Svärd

Ess av Svärd | Två Svärd | Tre Svärd | Fyra Svärd | Fem Svärd | Sex Svärd | Sju Svärd | Åtta Svärd | Nio Svärd | Tio Svärd | Page av Svärd | Riddare av svärd | Drottning av Svärd | Kung av Svärd

Tarot Stavar

Stavar

Ess av Stavar | Två Stavar | Tre Stavar | Fyra Stavar | Fem Stavar | Sex Stavar | Sju Stavar | Åtta Stavar | Nio Stavar | Tio Stavar | Page av Stavar | Riddare av Stavar | Drottning av Stavar | Kung av Stavar

Tarot

Fråga tarot

Tarotkorten kan vägleda dig i alla livets frågor - kärlek, karriär, livsval, stort som smått. Dra ett tarotkort och bli tydligare med dina val.

Ta en stund att tänka på din fråga innan du klicka på kortet. Om universum inte vet vad frågan är, vet det inte heller vad det ska svara!Klicka på kortet