Tarot | Översikt tarotkort | Essentiellt

Tarot symbolik

MAJOR ARCANA
Stora Arkanan | Les atouts | Grandi Trionfi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Tarot Svärd

SVÄRD
Swords | Épée | Spade
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Tarot Stavar

STOKKE
Wands | Bâton | Bastoni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Tarot Mynter

MYNTER
Pentacles | Denier | Denari
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Tarot Bägare

BEGRE
Cups | Coupe | Coppe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

Navigation Komplett
Tarot
Navigation Dra
Tarot
Navigation Essens
Tarot