Horoskop | Hur används ett veckohoroskop?

Astrologi | Veckohoroskop

Ett veckohoroskop används för att ta itu med den kommande veckans möjligheter och fallgropar. Genom att vara medveten om vilka gynnsamma och ogynnsamma energier ditt stjärntecken påverkas av den kommande veckan har du möjlighet att möta dina möjligheter, chanser och fallgropar för den kommande veckan.

Astrologi betyder direkt översatt från grekiska “studie av stjärnorna” och beskriver vetenskapen om himlakropparnas inflytande på mänskligt liv. Grunden för västerländsk astrologi är den kunskap vi har om universum, dess ursprung, dess utveckling och himlakropparna. Den exakta kunskapen om detta finner vi inom astronomi.

Astrologi | Veckohoroskop

Ju bättre du känner till ditt stjärntecken, desto mer glädje kan du få av ditt veckohoroskop. De 12 stjärntecknen kan med fördel ses som en modell av personlighetstyper, var och en med sitt eget sätt att uppleva, se och utvärdera världen. Kunskap om stjärntecknen kan ge insikt i ditt eget och andras beteende och vara lämpligt som verktyg för personlig utveckling.

Vi kan med fördel betrakta zodiaken som en modell av alla människor, indelad i tolv personlighetstyper. Stjärntecknen beskriver de typiska tanke- och handlingsmönster som varje typ har, de djupt rotade motiven för vad varje typ gör – om vi ser på stjärntecknen på detta sätt kan det hjälpa oss att förstå oss själva bättre, och att komma in beröra de teman vi med lönsamhet kan bearbeta för att uppnå större glädje och tillfredsställelse i livet.

Astrologi | Veckohoroskop

Genom att ta reda på hur man poängsätter de olika stjärntecknen – d.v.s. vad är din Ascendant, Descendant, etc. – kan modellen hjälpa oss att förstå oss själva bättre, och att komma i kontakt med de teman som vi med fördel kan bearbeta för att uppnå större glädje och tillfredsställelse i livet.

Förutom att vara en modell för att förstå våra egna personlighetsmönster är stjärntecknen också en modell för att förstå andras personlighetsmönster och på så sätt hjälpa oss att förstå vår omgivning bättre. Med kunskap om hur typerna motiveras och uppfattar världen kan du således underlätta din egen interaktion med andra. Inte minst när du ingår i gruppsammanhang och kanske själv ansvarar för att motivera gruppmedlemmarna eller sätta ihop dem på bästa sätt.

Astrologi | Veckohoroskop

Ett veckohoroskop används också som en positiv bekräftelse. Att använda affirmationer är ett kraftfullt verktyg för att göra vardagen roligare, stärka din egenmakt och vara i fred med ditt liv och dig själv. Ordet bekräftelse kommer från det latinska ordet affirmatio, från ‘att bekräfta’.

Det handlar om att hitta sin egen väg. Vad fungerar för dig. Det viktigaste är att ditt sätt fungerar för dig. När vi använder positiva uttalanden i första person, bekräftar och skapar vi vårt tänkande och vår förmåga att gå in i mönster som vi själva väljer.

Läs mer om den kommande veckan. Varje vecka tar vi med veckohoroskop gratis och online.

Astrologi | Veckohoroskop

Navigation Göra ett
horoskop
Navigation Veckans
horoskop
Navigation Använd ett
horoskop