Tarotspridning, så här läggs taroten

Tarotdäck
En tarotspridning är ett förutbestämt mönster där varje ruta har en speciell betydelse. Det finns många presentationer, traditionella och moderna av varierande komplexitet. Vissa presentationer är inriktade på särskilda problem, andra har en speciell form.

I princip kan du göra dina helt egna layouter, som kan vara hur enkla eller komplicerade du vill. En layout görs genom att blanda korten och lägga ut dem i numerisk ordning. Korten läggs med framsidan upp, om inget annat anges.

Den enklaste layouten består av 3 kort i rad.

Det är en begränsad presentation, men utmärkt att öva på då den är ganska tydlig. Du kan själv anpassa presentationen efter dina egna behov. Om du till exempel vill veta något om vad den kommande dagen kommer att bjuda på kan du göra en presentation där de tre korten vardera representerar a) morgon, b) eftermiddag och c) kväll.

Ett annat exempel är om du vill veta vad du har att ta ställning till i en given situation kan du få de tre korten att representera respektive a) alternativ b) framtiden om detta val görs och c) omgivningens reaktion.

Dra gärna ett kort till och placera det till höger om kort 3. Detta kort kallas “The Significator” eller “The Good Counsel” och kan läsas som en ledtråd om vad det slutliga övergripande resultatet av din fråga kommer att bli vara.

Du kan välja att använda significatorn i alla tarotläsningar, men vissa har redan ett kort som visar samma som significatorn står för, varför dess relevans där är begränsad.

Tarotdäck

Lite mer komplicerad är den keltiska presentationen.

Den keltiska tarotlayouten görs genom att placera tre kort horisontellt och två horisontellt, så att de bildar ett kors. Fyra kort placeras till höger om krysset.

De horisontella korten berättar om dåtid, nutid och framtid. De vertikala korten berättar om medvetande och undermedvetenhet. Mitten av krysset berättar om sakens kärna och slutligen används de fyra korten till höger om krysset för att belysa frågan utifrån.

Den keltiska layouten är mycket vanlig bland tarotläsare, men den är bara en bland många layouter. Det finns inga fasta och okrossbara regler för tarotläsningar. I princip kan du göra dina helt egna layouter, som kan vara hur enkla eller komplicerade du vill.

Eftersom den keltiska layouten är mycket populär bland tarotläsare, knyts många åsikter till denna layout, särskilt om hur den “korrekta” keltiska layouten ska göras. Men det är verkligen en smaksak. Det finns inga definitiva regler.

Nedan kan du se populära tarotuppslag, inklusive tre olika sätt att lägga det keltiska korset.

Keltiska layouten

Tarotlayout, som att lägga tarotkort

1. Nutid. Sakens kärna.
Frågeställarens nuvarande omständigheter.

2. Före tiden.
Tidigare evenemang.

3. Framtid.
Framtida evenemang.

4. Medvetenhet.
Aktuella influenser.

5. Undermedvetenhet.
Frågeställarens känslor.

6. Miljön
Vad andra tycker om frågan.

7. Vad menar jag själv.
Ens egen synvinkel, sedd utifrån.

8. Energier
Vad främjar eller hindrar situationen.

9. Resultat/beslut.
Det slutliga resultatet.

Keltiska layouten II

Tarotlayout, som att lägga tarotkort

1. Grundkartan.
Din grundsituation, utgångsläge.

2. Influenser
Vad som hämmar eller främjar (korsar) grundsituationen.

3. Medvetenhet
Dina medvetna tankar om frågan/situationen.

4. Intuition
Dina omedvetna tankar om frågan/situationen.

5. TidigareTidigare influenser eller vad som bara passerar.
6. Framtid
Framtida influenser, eller det som bara har börjat.

7. Du
Dig själv, din inställning och inställning till frågan/situationen.

8. Energier
De energier som den yttre världen möter dig med.

9. Aspiration
Dina förhoppningar och rädslor.

10. Resultat
Resultatet, avsluta, nyckel.

Keltiska layouten III

Tarotlayout, som att lägga tarotkort

1. Huvud.
2. Vänster (passiv/mottaglig) hjärtsida.
3. Höger (aktiv) hjärtsida.
4. Mage.
5. Tidigare.
6. Framtid.
7. Energin med vilken du går ut i världen.
8. Den energi med vilken den yttre världen möter dig.
9. Förhoppningar och rädslor.
10. Resultat, utgång, nyckel.

 

Hästskon

Tarotlayout, hur man gör lägg tarotkort

Används som vägledning för ett specifikt problem.

1. Tidigare.
2. Nuvarande.
3. Framtid.
4. Det som upptar dina tankar.
5. Andras attityder.
6. Hinder som måste övervinnas.
7. Resultat.

Den enda

Tarotlayout, hur man lägger tarotkortAnvänds när du letar för den stora kärleken.

1. Varför du inte har träffat rätt än.
2. Hur man övervinner hindren från karta 1.
3. Vad är det bästa du kan göra för att hitta en partner .
4. Vem kommer att vara den rätta för dig.
5. Var hittar du den personen.
6. När du vill träffa personen.
7. The Significator (valfritt kort)

New Flame

Tarotlayout, hur man lägger tarotkortAnvänds när du har träffats en potentiell partner
och undrar hur ni passar ihop.

1. Anledningen till attraktionen.
2. Om personen är värd att satsa på.
3. Hur lyckliga ni kan vara tillsammans.
4. Hur ni kommer att stötta varandra i vardagen.
5. Hur ni passar ihop sexuellt.
6. Hur dina familjer passar ihop.
7. Hur din religion/livssyn matchar.
8. Hur förtroende och respekt kommer att fungera mellan er.
9. Relationens varaktighet.
10. Resultatet.

Horoskopet

Tarotlayout, hur man lägger tarotkortDenna layout  är länkad till de 12 husen i zodiaken (zodiakens tecken) och deras egenskaper. Kan användas för alla typer av frågor. Tidshorisont måste anges i förväg, t.ex. ett år in i framtiden.

1. Väduren
Personlighet, identitet, utseende.

2. Tjuren
Värden, ägodelar, ekonomi.

3. Tvillingarna
Kommunikation, mental aktivitet, utbildning.

4. Cancer
Hem, familj, säkerhet, omgivning.

5. Lejonet
Kreativitet, konst, underhållning, barn.

6. Jungfrun
Hälsa.

7. Vikten
Partnerskap.

8. Skorpion
Sex, det ockulta, gåvor/förluster.

9. Skytten
Resor, utforskning, filosofi.

10. Stenbocken
Erkännande, jobb, karriär, ambitioner.

11. Vattumannen
Vänner, grupptillhörighet.

12. Fiskarna
Undermedvetet, hemligheter.

13. Significator
Frivilligt kort.

Kalendern

Tarotlayout, hur man lägger tarotkort

Ovanstående presentation kan användas i den version som kallas kalendern.
Presentationen tittar på utvecklingen månad för månad.

1. Januari.
2. Februari.
3. Mars.
4. April.
5. Maj
6. juni.
7. Juli.
8. Augusti.
9. September.
10. Oktober.
11. November.
12. December.
13. Genomgående drag.

Chakra

Tarotoplägg, sådan lægges tarotkortVed att läsa chakraerna med hjälp av tarotkort , kan du få
information om hur de sju center fungerar.

1. MULADHARA
Kontakt med jorden, materien.

2. Hara-chakrat
Centrum för grundenergien, element vand.

3. Solarplexus
Element Ild.

4. Hjerte chakra
Hjerte, element luft.

5. Hals chakra
Kommunikation.

6. Det tredje ögonen
Intuition.

7. Kronechakra
Spirituel bevidsthed.

Tarotmåne

Sådan laves
tarotoplæg

 Tarotnummer, nummer 1

Rens kortene

Börja med att rense dina tarotkort för uønsket energi. Om andra rører vid ens kort kan de opsamle uønskede vibrationer – och som vid mineraler, krystaller och sten, menes at kortene regelbundna bör renses för uønskede energiopsamlinger. Der menes således at være fare for felaktig tolkning om kortene innehåller for mange uønskede energiopsamlinger.

Du bör alltså respektera andra folks tarotkort och inte röra dem utan ejermandens tillstånd. Detta är naturligtvis inte möjligt under en seance men heldigvis finns där en rad metoder som du kan rensa dina kort.

Eksempelvis kan du placerer et krystal ovenpå dina tarotkort eller du kan genomföra en healingssession, där du mentalt “trækker” energivibrationerne ut af kortene, indkapsler dem i en liten blå kugle af lys och avsändaren är placerad i universet.

Tarotnummer, nummer 2

Blanda korten

Du blandar dina tarotkort på samma sätt som du blandar vanliga spelkort. När du blandar tarotkorten måste du fokusera på huvudfrågan som ställs till korten.

Om det finns flera viktiga delfrågor kan du dela upp högen i flera och blanda dessa separat samtidigt som du fokuserar på underfrågan. Eftersom intuitionen tros ligga i vänster hand, rekommenderas det att använda denna för att fördela korten på den valda layouten.

Blandningen av korten är en sorts rituell förberedelse som ger ditt undermedvetna tid att föra sig i djupare harmoni med de speciella situationer eller frågor du vill presentera för tarotkorten. Det rekommenderas därför att du hittar din egen lilla introduktionsritual när du ska blanda korten.

Tarotnummer, nummer 3

Placera korten

Ett omvänt kort är ett kort som vänds upp och ner i en layup. Vissa lägger en mening med detta, medan andra föredrar att ignorera det och bara vända det på rätt sätt. Av de som fäster vikt vid det tror man antingen att kortets resultat kommer att bli något försenat, eller avgjort att kortets resultat blir det omvända mot vad kortet normalt betyder.

Om det är några kort som faller på golvet under blandningen eller under tolkningen, noteras detta innan kortet sätts tillbaka. Detta för att vara medveten om huruvida det här kortet kan ha ett speciellt meddelande i relation till frågan.

Tarotdäck

Det viktigaste i ditt val av tarotlek är att välja en som är lämplig för att svara på frågan eller frågan som presenteras för korten. Därefter är det viktigt att du väljer en tarotläsning som du är bekväm med. En som omedelbart tilltalar dig och som du finner lämplig.