Tarot, så här tarotkort frågas om råd

Tarotdäck

Hur man frågar
tarot för råd

Ju bättre du formulerar din fråga, desto lättare är det för tarot att skicka framgång, svar, fart, visdom i din riktning. Gör det enkelt för tarotkort att hjälpa dig genom att vara specifik i din fråga!

“Samma, samma, men olika” kan thailändare säga om du frågar dem om vägen. De pekar åt båda hållen och de har rätt! Alla vägar leder till Rom och det är upp till dig om du väljer den ena eller den andra vägen.

Svaren du får från tarot beror på hur tydligt du har frågat. Om du frågar efter den snabbaste vägen kommer du att hänvisas till huvudvägen, och frågar du efter den vackraste vägen kommer du att dirigeras till daisy-rutten. Om du inte säger att du föredrar transport med cykel kan du riskera att bli tilldelad en rutt som inte är lämplig för detta.

Fråga tarot

Genom det andliga kan vi få inspiration, hjälp, vägledning och i det senare presenteras ofta en rad olika utfall.

Om du tar ett av dessa alternativ och håller dig till det är chansen såklart att det blir verklighet desto större. Tyvärr gäller detta både bra och dåliga resultat.

Detta kan jämföras med att du som kapten ombord på ditt fartyg lyssnar på de råd din navigatör ger dig:

“Om vi ​​sätter kursen 15 grader österut kommer vi precis dit vi vill, men seglar vi rakt fram slår vi en sten på två sjömil”. Om du sedan väljer en rak bana så går du på grund. Och när det händer, skyll inte på din navigator – eller universum för den delen. Du är din egen kapten, men universum skulle väldigt gärna vilja ge dig all hjälp och vägledning du kan tänkas önska.

År 1965 dog en 43-årig kvinna på ett sjukhus i Kanada utan uppenbar anledning, och bara kort efter en perfekt utförd mindre operation. Det visade sig senare att hon vid fem års ålder hade fått veta att hon skulle dö när hon fyllde 43. Hennes födelsedag hade varit en vecka före operationen och hon hade sagt till sin syster och en sköterska att hon inte förväntade sig att överleva den.

Kirurgerna föreslog försiktigt att den känslomässiga spänningen som orsakades av att hon förväntade sig att förutsägelsen skulle gå i uppfyllelse kunde ha något att göra med hennes död.

Fråga Tarot

Därmed inte sagt att det var så, men det är helt säkert att om du tror mycket på en negativ förutsägelse som att ditt förhållande kommer att gå sönder inom några år eller liknande, så är det helt säkert att det kommer bryta upp. Det blir en självuppfyllande profetia, där ansvaret läggs på förutsägelsen, medan det faktiskt är bristen på ansträngning i relationen eller till och med destruktiva handlingar såsom främmande beteende som leder till dess undergång.

Så det är inte spådomen i sig som leder till ditt öde. Det är din egen tolkning av svaren som är viktig, inte svaren i sig. Det är ansvaret du själv tar för ditt eget öde och ditt eget liv som är den verkliga resultatskaparen.

Förutsägelser kan mycket väl tas för nominellt värde och huggas i sten, i den mån de är positiva. Positiva förutsägelser kan bana väg för framgång och används för att ha goda förhoppningar om framtiden. Vår inställning till livet är i hög grad en självuppfyllande profetia, då vi med rätt inställning attraherar bra energi och vice versa.

Det finns en förutsättning i det andliga universum att man tar ansvar för sitt eget liv. Om du gör detta bör du förmodligen få all hjälp och vägledning du kan tänkas önska.

Fråga tarot

Det är en allmän andlig syn att energierna bara hjälper dig när du har fört dig själv i ett tillstånd så att du är öppen för att de goda energierna ska komma till dig.

Det andliga universum rymmer oändlig hjälp och kärlek, och vill hjälpa dig i alla dina ansträngningar – men allt börjar med dig. Om du väljer att använda andlighet för existentiell eskapism och självbedrägeri är det precis detta du får.

Om du försöker undvika din livsläxa kommer du att ha det svårt i livet tills lärdomarna är dragna. Tills dess kan du inte ge din fulla uppmärksamhet åt livets glädjeämnen, eftersom du inte är fri att ta dess chanser. Du kommer att vara för upptagen med att komma på fötter igen efter att ha blivit utslagen gång på gång.

Tarot kan hjälpa dig med nästan vad som helst. Vad ska jag göra med det eller det? Men riktningarna för tarotkorten är inte förutsägelser som sådana. Det är mer vägledning om hur man uppnår bästa möjliga lösning.

Om svaren du får genom tarotkort kommer från universums energier eller från ditt eget undermedvetna är det bara du som kan känna. Man bör dock inte försumma värdet av tarotkort som en avancerad form av reflektion över en fråga och ett försök att komma till sina omedvetna tankar och önskningar.

Fråga Tarot

Det är din egen tolkning av svaren du får från tarotkort som är viktig, inte själva svaren. Det är ansvaret du själv tar för ditt eget öde och ditt eget liv som är den verkliga skaparen av resultat.

Det kan vara lockande att använda det andliga för att frånsäga sig sitt eget ansvar för liv och utveckling, men vi människor är inte en del av en större dockteater där allt styrs av högre krafter. Andliga människor försöker leva i harmoni med sin egen inre själ och i harmoni med sin omgivning.

De försöker följa sitt hjärta, sin intuition och hamnar därför ofta på rätt plats i livet. Det kan vara lockande att slänga tyglarna genom att dra slutsatsen att allt trots allt är förutbestämt, luta dig tillbaka och säg “oh well”. Denna tankegång är förstås mest frestande när det inte går bra. Men om du ger upp och blir apatisk kommer hela denna apati i ditt väsen bara att intensifieras.

Om du tror mycket på en negativ förutsägelse – som att ditt förhållande går sönder inom några år, eller liknande – så är det ganska troligt att det kommer att gå sönder. Det blir en självuppfyllande profetia, där ansvaret läggs på spåmannen, när det i verkligheten är bristen på ansträngning i relationen eller till och med destruktiva handlingar, såsom utomäktenskapliga affärer, som leder till dess undergång.

Fråga Tarot

Svaren du får från tarotkort ska ses som möjliga resultat som kan uppstå om den aktuella kursen fortsätter. Med andra ord, profetior som kan användas för att möta de möjligheter och fallgropar som livet har i beredskap för dig.

Kanske har du hört uttalanden som; “Det finns inga tillfälligheter. Allt har en andlig mening och innehåller en lärdom för dig” – vilket kan uppfattas som att den fria viljan lämnas till högre makter. Men om du luta dig tillbaka och vänta på det som nu är avsett för dig och ditt liv, kommer du att vänta väldigt länge.

Det är först när du kastar dig ut i livet och tar ansvar för din egen lycka och välmående som det andliga tar form och kommer med hjälp och vägledning till dig.

Om du är i god kontakt med din intuition kommer du att kunna ana var det är bäst för dig att vara – det är där du kan lära dig det du behöver lära dig just nu – för att klara dig bra på lång sikt, växa och bli en större person. Tarotkort kan hjälpa dig att bli mer tydlig med dina alternativ och därmed bli bättre på att göra rätt val i livet.

Fråga tarot

Om tarotkorten inte förstår din fråga vet de inte vad de ska svara! Så gör det enkelt för de universella energierna att hjälpa dig att nå framgång, framsteg, göra rätt val, genom att vara tydlig med vad exakt du vill ha svar på, hjälpa till med.