I Ching, så här frågar du I Ching om råd

Iliaden av Homeros | Sång 1

Hur man frågar
I Ching om råd

I Ching består av 64 hexagram som beskrivs i Transformationsboken. Det är genom den intuitiva tolkningen av det individuella hexagrammet som, enligt I Ching, människor kan lära sig att agera korrekt i livets situationer.

Den som frågar I Ching om råd måste genom tolkning av hexagrammet bilda sig en egen uppfattning om vad det är som I Ching svarar på frågan.

I Homers Illiad berättas det om den vackra Helen, som är utgångspunkten för hela kriget om Troja. Men ingenstans skriver Homer något om Helenes längd, hårfärg, ögonfärg eller några egenskaper hos Helena i allmänhet – Homer nöjer sig helt enkelt med att skriva att hon är den vackraste av de vackraste.

Och lämna därigenom upp till läsaren att bilda sig en egen uppfattning om hur han/hon tycker att det vackraste av det vackraste ser ut. På samma sätt fungerar I Ching. Svaren är kryptiska och fulla av associationer och metaforer för I Ching-konsulten att hitta sina egna individuella svar.

Iliaden av Homeros | Sång 3

I Ching har sitt ursprung i Kina och här är användningen av metaforer i språket mycket utbredd. Kineserna lägger stor vikt vid att inte tappa ansiktet eller få andra att känna att de gör detta. Därför används ofta metaforer i det som sägs och skrivs. Genom att göra det möjligt för mottagaren att själv tolka budskapet går det att ta sig ur nästan vilken situation som helst med hedern i behåll.

Ordet metafor kommer från grekiskan och betyder att överföra – man överför något från ett område till ett annat (från grekisk metafor ‘överföra’, från metaforin ‘bära, bära över’). Metaforer är i princip alla språkliga uttryck som inte förmedlar den avsedda innebörden om de inte förstås i en annan mening än deras bokstavliga betydelse.

“När ambulansen kommer och skär av sommaren med sin höga, vita ton och sina röda dörrhandtag har Lulú helt slutat andas” (Ur Ib Michaels “Vanillepigen”).

Iliaden av Homeros | Sång 4

Carl Gustav Jung trodde att man får ut det bästa av I Ching när man “känner sig själv”. Eller åtminstone medveten om att vi människor ser världen genom var och en av våra glasögon.

Inom psykologin pratar vi om subjektivitetsprincipen: en person agerar utifrån sin egen förståelse av en situation. Vilket är lätt att glömma i vardagen  där vi sällan har tid att analysera varför vi tänker som vi gör. Vi tänker inte på varför vi tycker att det ena är vackert och det andra rörigt, varför vi gillar det ena och inte det andra.

Vi kommer helt enkelt att behöva generalisera och sätta etiketter på de människor och upplevelser vi möter i vårt dagliga liv, eftersom vi annars skulle bli helt förvirrade och oförmögna att ta oss ur platsen.

Att vara medveten om hur vi formar våra åsikter och beslut är dock viktigt att vara medveten om om vi frågar I Ching om råd. Det är genom den intuitiva tolkningen av ett hexagram som vi måste bilda oss en egen uppfattning om vad det är som I Ching svarar på frågan.

Om du väljer att använda I Ching för existentiell eskapism och självbedrägeri är det precis detta du kommer att få.

I Ching | Hexagram 11. Ch’ien
Annonsmaterialet

Du kommer att förstå hur ett hexagram tolkas om du följer genomgången av hur det första hexagrammet kan tolkas.

Det första hexagrammet består av sex obrutna yang-linjer, som symboliserar den manliga, positiva och aktiva kraften. Ergo är det inte förvånande att hexagrammet anses vara starkt, utan svaghet, dess essens är energi, kraft.

Eftersom alla linjer för närvarande är yang, är de på väg att förvandlas till sin motsats, det vill säga hexagrammet K’un, den mottagande, som består av sex yin-linjer. I detta möte mellan det rent manliga, yang, det kreativa, det utåtriktade – med motsatsen, det rent kvinnliga, yin, det mottagliga – förenas styrkan hos det kreativa med det milda och mottagliga.

Låt oss titta på vad domen är för hexagrammet Ch’ien, som vi försöker ta reda på hur vi ska tolka.

The Iliaden of Homer | Song 6

DOMEN
Kreativiteten når överväldigande framgång,
Framsteg genom ihållande korrekthet

De kreativa verken är sublim framgång,
Fortsätta genom uthållighet.

Konfucius förklarade hexagrammet på följande sätt: “Storhet, ihållande korrekthet, är verkligen cancern, energin, kraften som ser på grunden för det kreativa; allt har uppstått ur kreativiteten”.

Domen indikerar att hexagrammet uttrycker den store vise mannens väg till framgång. Eftersom han ser med stor klarhet och kan skilja på orsak och verkan, klättrar han de sex stegen vid rätt tidpunkt och klättrar stadigt mot himlen. Varje steg är en nödvändig förberedelse för nästa steg.

Iliaden om Homer | Song 5

BILDEN
Himlens rörelse är kraftfull. Därför borde det
överlägsen vis man gör sig stark och osårbar

Himlens rörelse är full av kraft. Således
den överlägsna mannen gör sig stark och outtröttlig.

Eftersom det bara finns en himmel, betydelsen av de två himlarna, de två versionerna av trigrammet Ch’ien, är himlen rörelse.

En fullständig utveckling av himlen utgör en dag, och att upprepa himlen två gånger är en bild av varje dag som följs av en ny dag. Detta skapar bilden i tid. Eftersom det är samma himmel, en utveckling som aldrig stannar av eller förändras, får vi också kontinuitet, bilden av den skaparkraft som finns i människan.

De kloka bör lära sig att utvecklas med samma orubblighet och styrka. Hon måste göra stora ansträngningar för att ständigt avvisa det som är onödigt och överflödigt i förhållande till det hon valt som sin egen rätta väg.

The Iliaden of Homer | Song 10

LINJERNA

Låt oss titta närmare på vad vi lär oss om hexagrammet Ch’ien / The creative, the creative. Sammantaget får vi faktiskt en hel liten livshistoria. Vi börjar på den nedersta raden med den oprövade, ännu inte mogna mannen (eller kvinnan) och följer upp genom hexagrammet denna utveckling mot att bli en stor man.

Vi börjar från nedersta raden och rör oss upp mot himlen (Tao). Det sägs att den kreativa energin när den är i den nedre linjen är dold, d.v.s. intern, men att när du närmar dig himlen, d.v.s. går upp genom hexagrammet, möter du ljus som får de groddande fröna att växa.

Olika faror lurar på vägen. Han (eller hon) kan till exempel bli vilseledd när massorna börjar lägga märke till talangerna och därmed kommer att gå efter det yttre – rikedom, berömmelse etc. – eller välja att fortsätta med sina studier som den ensamma professorn i sitt laboratorium.

Det är viktigt att vara medveten om att hexagrammet inte anger några av vägarna som de enda korrekta. Du kunde direkt föreställa dig att det var något med att det var det rätta att vända dina energier inåt och koncentrera dig på att bli vis. Men detta säger eller förnekar hexagrammet mycket tydligt genom att upprepade gånger använda frasen “Gå utan skam”. Så när du har tagit ett beslut är det rätt för dig och du har inget att skämmas för.

När personen i berättelsen har stigit till de högre leden och har fått en stor position, makt, inflytande och liknande, varnar hexagrammet för att inte flyga högre än vad vingarna kan bära. Man kan säga att det på så sätt slutar där det började, nämligen med en förmaning om att man ska akta sig för att kasta sig in i något man inte kan kontrollera.

Iliaden av Homeros | Sång 14

Hexagram YangDet här är inte tiden för åtgärder.
Vänta på rätt ögonblick.
Eller låt miljön arbeta för dig,
medan du kontrollerar processen i hemlighet.
Dold drake. Handla inte.

Draken är symbol för en stor elektriskt laddad dynamisk energi som ibland skapar åska och åskmoln. På vintern drar sig denna energi ner i jorden, medan den tidigt på våren väcks till liv igen och dyker upp på himlen som blixtar och åska. Som ett resultat börjar de kreativa krafterna återigen röra på sig på jorden.

Här på den nedersta raden är den kreativa kraften fortfarande gömd i jorden och har ingen effekt. Om man översätter detta till människors angelägenheter, förstås det att detta är en symbol för en stor man som ännu inte upptäckts, ännu inte sprungit fram.

För att han ska bli den stora man han är förutbestämd att vara, måste han vara sann mot sig själv och inte påverkas av andras framgång eller misslyckande, utan ha förtroende för sin egen styrka och vänta på tid.

Den som ritar detta hexagram uppmanas därför att först och främst titta på tiden, låt tiden jobba för dig. Budskapet är att du är ämnad för något stort, är på rätt väg, men ska inte skynda på tiden, rusa inte in i det innan du är mogen, redo för det.

Iliaden av Homeros | Sång 20

Hexagram YangRad 2
En person kan gynna dig.
Var konsekvent med honom.

Drake som dyker upp i fältet.
Det främjar en att se den store mannen.

Här börjar effekterna av de ljusgivande krafterna visa sig. Det betyder att den store mannen kommer att visa sig på det fält han har bestämt sig för att bemästra. I dagsläget har han ingen avgörande makt eller ställning. Det som dock skiljer honom från alla andra är det allvar och iver med vilket han fördjupar sig i sina åtaganden.

Han sticker ut som en man man omedelbart kan lita på, och hans inflytande på omgivningen är mycket större än han själv är medveten om. En sådan man är förutbestämd att uppnå stort inflytande och makt, varför det är gynnsamt att söka upp honom.

Iliaden om Homer | Sång 15

Hexagram YangRad 3
Se upp för andras önskan att utnyttja din
kreativ kraft försvinner inte din energi.
Håll dig strikt till din vision och din integritet.
Hela dagen lång är den överlägsna mannen kreativt aktiv.

När natten faller är hans sinne fortfarande bekymrat av bekymmer. Fara. Ingen skuld.

En möjlighet till inflytande öppnar sig för den store mannen. Hans berömmelse börjar spridas. Massorna börjar flockas runt honom. Hans inre styrka kan hinna med den ökande yttre aktiviteten. Det är många saker som ska redas ut och när andra sover på kvällen plågas han av stress, tankar och planering.

Faran lurar här vid skiljelinjen mellan mörker och ljus. Många stormän har fallit under för massorna som flockats till honom och lurat honom i deras spel. Ambition har förstört hans integritet. Men sann storhet förstörs inte av frestelser på vägen. Den som förblir trogen sig själv och sitt öde kommer att undvika fallgroparna.

Iliaden av Homeros | Sång 18

Hexagram YangRad 4
Du måste själv bestämma om du vill använda
din kreativa kraft extrovert eller introvert.
Vacklande flykt över djupet. Ingen skuld.

En plats för förändring, beslut fattas. Den stora mannen ställs inför två alternativ. Antingen kan han sträva mot höjderna och komma att spela en viktig roll i världen, eller så kan han dra sig tillbaka till fred och utveckla sig själv.

Han kan välja att ta den helige mannens väg (den introverta) eller så kan han välja att ta hjältens (den extroverta) vägen. Det finns ingen allmän lag om vad han ska göra av dessa val. Om personen är ärlig mot sig själv kommer han att hitta den väg som är rätt för honom. Denna väg är den rätta för honom, och han bör välja den utan skuld eller ånger.

Iliaden av Homeros | Sång 22

Hexagram YangRad 5
Du har ett stort inflytande på omvärlden.
Och omvärlden ser till dig för inspiration.
Flygande drake i himlen.
Det främjar en att se den store mannen.

Här har den vise mannen förstått de högre andliga sammanhangen. Hans inflytande sprider sig och blir synligt över hela världen. Den som ser honom måste anse sig vara lycklig, välsignad.

Konfucius säger om denna rad: “Saker som hör ihop vibrerar tillsammans. Det som utgör vår inre natur söker sin lika. Vatten rinner mot det som är vått. Eld attraheras av det som är torrt. Moln (himmelns andedräkt) följer efter draken. Vinden (jordens andedräkt) följer tigern. Det som ursprungligen föddes från himlen känns fäst vid allt som är ovanför oss. Det som är född av jorden följer dragningen av allt som är under oss. Varje man följer sina egna.

Iliaden av Homeros | Sång 23

Hexagram YangÖversta raden

Dina mål är för breda
i relation till din kreativa kraft.
Du riskerar att bli kvar
högtflygande och orealistiskt.
I så fall kommer du att ångra dina handlingar.
Arrogant drake kommer att ha anledning att omvända sig.

När en man klättrar så högt att han tappar kontakten med andra människor, blir han isolerad, vilket nödvändigtvis resulterar i misslyckande. Den här raden varnar för alltför orealistiska och högtflygande planer som överträffar ens förmåga. En sådan jakt kommer att sluta i ett gigantiskt fall.

The Iliaden of Homer | Song 8

Den som måste tolka I Ching får en mängd information att hantera. Beskrivning av det individuella hexagrammet, de individuella linjerna, hexagrammets skuggsida, de två trigram som hexagram består av, Notes of Confucius, etc. Det är genom den intuitiva tolkningen av det individuella hexagrammet som, enligt I Ching, människor kan lära sig att agera korrekt i livets situationer.


Frågan om
Kärlek

Fråga om
Business
navigationKärlek
Hexagrammer
navigationBusiness
Hexagrammer